[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Selvmord blandt veteraner optog i høj grad medierne i 2016 og satte gang i debatten om selvmordene kunne forhindres. Det var blandt andet på baggrund af disse begivenheder, at Task Force selvmord blev nedsat. Det var også et ønske fra Veterancentrets side om at kvalificere centrets arbejde på området.

Nu er hovedkonklusionerne for gruppens arbejde kommet i form af en rapport, der blandt andet viser, at der ikke er en øget risiko for, at danske veteraner begår selvmord sammenlignet med en kontrolpopulation. Dog var risikoen for selvmord højere blandt veteraner, der har været udsendt til Kroatien, sammenlignet med de øvrige veteraner. 

”Uanset dette resultat, så bør vi søge at reducere antallet af selvmord mest muligt. Vi har blandt andet udarbejdet en fælles procedure for alle medarbejdere i Veterancentret, ligesom vi har været i kontakt med psykiatrien og kommunerne,” siger chefpsykolog Anne Seehausen Hansen.

Selvmordstruede veteraner og deres pårørende vil løbende være et særligt opmærksomhedspunkt for Veterancentret. 

”Vi følger udviklingen nøje, da der hele tiden vil komme nye data og viden på området, som kan medføre, at procedurer skal ændres, eller nye tiltag skal
iværksættes,” siger Anne Seehausen Hansen.

Selv om Task Force selvmord nu bliver nedlagt, fortsætter arbejdet i Veterancentret.