[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Du kan nå det endnu, men du skal være hurtig. For Veterancentret lukker for ansøgninger til centrets to puljer, puljen for ferielejr og 2 mio. kroner puljen på søndag den 18. november. Her kan veteranforeninger og andre aktører på veteranområdet søge om økonomisk støtte til at afholde forskellige arrangementer i 2019 for veteraner og deres pårørende. Ansøgningsfristen for at ansøge begge puljer er 18. november 2018.

2 mio. kr. puljen
Som en del af finansloven er der igen i år oprettet en pulje på 2 millioner kroner, som skal støtte aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende.  I 2019 vil Veterancentret med midlerne i 2 mio.kr. puljen sætte fokus på at anerkende veteraner via det nære miljø.

Det kan foregå med kollegaer i hverdagen eller tidligere kollegaer fra udsendelser, og gerne ved brug af de arrangementer Forsvaret eller andre aktører på veteranområdet står for.

”Målet kan være at skabe varige netværk med andre veteraner og pårørende og hjælpe med at identificere dem, der har behov for støtte, ” siger major Lars Højbak.

Ferielejr for familier
Den anden pulje er Ferielejrpuljen, som også kan søges frem til 18. november 2018. Puljen fokuserer på familier, hvor veteraner og børn mødes med andre ligesindede i ferieperioderne.

Målet er, at veteranen og hans børn finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre familier, der også har haft berøring med Forsvaret. 

Du kan downloade et ansøgningsskema og læse mere om puljernes formål, retningslinjer og regelsæt her:

2 mio. kr. puljen
Ferielejrpuljen