[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Det nye forsvarsforlig 2018-2023 indeholder udover et løft af den årlige bevillig til Forsvaret også rammere for veteranområdet de næste seks år. Chefen for Veterancentret, oberst Susanne Kiholm Lund, hilser forliget velkomment.

- Ligesom mange andre har jeg også ventet på forliget med spænding, og jeg er rigtig glad for, at vores politikere ønsker at tage hånd om de mænd og kvinder, som beredvilligt stiller op, når Danmark kalder, siger Susanne Kiholm Lund.


Veteranindsats videreføres

Under overskriften Danmark tager hånd om sine veteraner har forligskredsen besluttet at videreføre de eksisterende initiativer på veteranområdet. Dertil ønsker forligskredsen at fokusere på følgende elementer:

  • Der etableres fremadrettet ligestilling i relation til aktstykke 425 og 426 for veteraner, der er kommet til skade før 14. august 1996, så de kompenseres fra og med 1. januar 2018, hvilket kræver lovændring eller aktstykke.
  • Den eksisterende indsats på veteranområdet, der gennemføres før, under og efter udsendelse, sker med afsæt i en systematisk og videnskabelig opfølgning på Forsvarets erfaringer og forskning.
  • Forskning i regi af Veterancentret prioriteres, så udvikling af veteranindsatsen fortsat kan ske på et kvalificeret grundlag.
  • Udvælgelsen af Forsvarets udsendte styrkes med skærpet opmærksomhed på psykisk parathed, og der afsættes midler til forskning.
  • Den samlede veteranindsats evalueres med henblik på at fokusere kræfterne på de områder, der gør en forskel.

Mere viden

Især hæfter chefen for Veterancentret sig ved, at forskning prioriteres i forligsperioden.

- For at vi kan støtte vores veteraner bedst muligt, er det vigtigt, at vi holder øje med, hvilke metoder og initiativer der er videnskabelig belæg for virker. Derfor er jeg særlig glad for, at forligskredsen også ønsker at udvide vores videnskabelige opfølgning og forskning på veteranområdet, siger oberst Susanne Kiholm Lund.

Der afsættes omkring 1,8 mia. kr. til veteranområdet i forligsperioden, hvoraf ca. 1,65 mia. finansieres via tidligere beslutninger vedr. udmøntning af satspuljen for 2017 og 2018.