[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Koner, kærester, forældre, søskende og børn af veteraner med psykiske efterreaktioner var mødt frem til Veterancentrets fyraftensmøde i Ringsted. Aftenen blev indledt med et oplæg fra Mette Kyrpø fra Psykiatrifonden. Hun talte om, hvor vigtigt det er for pårørende at passe godt på sig selv.

”At være pårørende er som at komme med på en rejse, man ikke selv har bedt om. Og når én i familien rammes af PTSD, så rammes alle på godt og på ondt,” sagde Mette Kyrpø.

Det billede genkender brobygger Betina Skou Gjesing fra Veterancentret, der sammen med de øvrige brobyggere har tilrettelagt fyraftensmødet.

”Vi opfordrer til, at den pårørende laver en strategi for, hvad de skal gøre, når det hele brænder på, og vi hjælper gerne. Det kan være en rigtig god ide – gerne i en god periode - at lave en liste over netværk, man kan gribe fat i, og hvordan de kan hjælpe,” siger Betina Skou Gjesing.

Stor frustration blandt publikum
Der var mange spørgsmål hos publikum og også stor vilje til at dele ud af de situationer, hvor de pårørende følte, at Veterancentret og deres hjemkommuner havde svigtet dem. En pårørende udtrykte, at det føltes som at falde mellem flere stole, og flere fortalte, at deres børn var præget af deres syge veteranforælder. De pårørendes erfaringer blev indsamlet i evalueringen af fyraftensmødet.

”Jeg er rigtig glad for, at de pårørende vil dele deres erfaringer med os. Nu kigger vi på deres tilbagemeldinger og ser på, hvilke af forslagene, der er mulige at føre ud i livet og er til gavn for flest mulige,” siger Betina Skou Gjesing, der til sin glæde også bemærkede, at der var flere pårørende med, der ikke før har stiftet bekendtskab med Veterancentret.

Der er stadig ledige pladser på fyraftensmødet i Aalborg den 3. december 2018. Det finder sted fra 17-19, og tilmelding på vetc-ktp-brobyggerne@mil.dk.

Evaluering af fyraftensmøde for pårørende i Ringsted

Oplægget har bidraget med viden, som jeg kan gå ud og bruge:

11 var meget enige
 
20 var enige
 
9 var lidt enige
 
2 var uenige
 
1 var meget uenig