[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Præcis klokken 14 klippede landsformand for KFUM Jesper Hornstrup, borgmester Jacob Bjerregaard og oberst Søren Andersen det røde bånd og kunne erklære veteranlejligheder for åbne. Herefter var der rundvisning og besigtigelse af de fire nyrenoverede 1-værelses lejligheder på 1. sal af KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Værelserne har eget bad og fælles køkken og opholdsrum.

”Det er vores erfaring, at et fælles opholdsrum tilskynder de sårbare veteraner til at søge ud i et fællesskab med ligesindede, så de ikke isolerer sig, men dog har en mulighed for at trække sig tilbage. Samtidig er der også det helt store fællesskab i soldaterhjemmet, hvis veteranen skulle have mod på det,” siger Bjarke Friis, der er informations- og landssekretær i KFUMs Soldatermission.

Lejlighederne er i alt renoveret for 1,6 millioner korner, og de er blandt andet blevet lydisolerede og bragt op til moderne standard.

”Dette unikke botilbud skaber et trygt rum for den sårbare veteran. Den tryghed er en forudsætning for, at veteranen igen kan komme på fode, og det bygger på et godt samarbejde lokalt mellem KFUMs Soldatermissions medarbejdere og Veterancentret,” siger oberst Susanne Lund, der var en af de gæster, som soldaterhjemslederne Helle og Bruno Kristoffersen havde inviteret.

Sårbare veteraner har mulighed for at benytte botilbuddet i op til 12 måneder.