[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Veterancentret afholdt torsdag den 27. oktober en inspirationsdag for de frivillige veteranaktører. Temaet var identitet. Oberst Susanne Lund, der er chef for Veterancentret, indledte dagen med at fortælle om den stærke identitet, som soldater har. En identitet, som kan være svær at aflægge, når veteranen søger ud i det civile, og som både professionelle og frivillige må forstå for at kunne hjælpe den veteran, der er på vej ud i et civilt arbejdsliv. Samtidig understregede hun også de ressourcer, som veteraner har.

”Vi kan sammen hjælpe veteranerne, og vi må gerne stille krav til dem, for veteraner er menneske med ressourcer. Ressourcer som de kan bidrage med i det danske samfund,” sagde Susanne Lund.

Den pointe blev understreget i det følgende oplæg, hvor veteran Jonas Hjort fortalte sin historie om at vende hjem med stærke psykiske efterreaktioner fra krigen i Afghanistan og langsomt vende tilbage til en deltidsstilling på arbejdsmarkedet. Ikke uden kamp og ikke uden dårlige dage, men som bidragyder på det danske arbejdsmarked.

”Ingen må tage incitamentet fra veteranerne og bære dem fremad. Det er så vigtigt, at veteranen selv oplever, at han er hovedkraften i at komme videre,” sagde Jonas Hjort.

Dagen blev afsluttet med oplæg af coach og soldat Jeanette Korreborg og poltimand og terapeut Michael Molin, der tale om, hvad der sker, når politimanden eller soldaten træder over i de civile og går fra at være ”hero” til ”zero”.