[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Der var stor hjemkomstparade på Livgardens Kaserne i Gothersgade og march gennem Københavns gader, da ISAF hold 10 kom hjem fra Afghanistan i februar 2011. En stor festdag, som dog også rummede et minuts stilhed til ære for deres faldne kollegaer og bevidnede, at udsendelsen også havde haft en pris.

ISAF hold 10 er det seneste hold fra Danmarks række af udsendelser i Afghanistan, som Veterancentrets forskere har valgt at undersøge for at blive klogere på, hvordan ISAF hold 10 klarer sig 6,5 år efter udsendelse. Der er to formål med undersøgelsen, fortæller seniorforsker Anni Brit Sternhagen Nielsen.

"Vi vil gerne blive bedre til at forstå, hvordan danske soldater reagerer efter udsendelse med Forsvaret og hvor stor en andel, der oplever psykiske problemer lang tid efter hjemkomsten. Vi har tidligere undersøgt de psykiske efterreaktioner på ISAF hold 7 og ISAF hold 15, og det er derfor relevant at undersøge, om de psykiske reaktionsmønstre, der kendetegnede disse hold, også genfindes på andre hold. Endvidere skal de overvejelser, vi som forskere har om mulige forebyggende faktorer og sammenhænge bekræftes eller afvises," siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.

Faktorer der kan forudsige psykiske efterreaktioner

På den måde håber Veterancentret, at man undgår at generalisere ud fra ganske få hold og i stedet får et bredere billede af psykiske reaktioner efter udsendelse. Men der er også et andet formål, fortæller seniorforskeren. 

"Når vi laver undersøgelsen, holder vi de resultaterne op imod et spørgeskema, som ISAF hold 10 også udfyldte seks måneder efter, de kom hjem. Her vil vi undersøge, om man kan sige noget om, hvorvidt besvarelsen seks måneder efter hjemkomsten kan bruges til at identificere eventuelle faktorer, der beskytter mod eller forudsiger psykiske efterreaktioner 6,5 år senere," siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.

I løbet af eftersommeren forventer forskerne at kunne løfte sløret for, hvordan udsendte på ISAF hold 10 har det her mange år efter deres hjemkomst.

Artiklen her er også bragt i Veterancentrets eksterne nyhedsbrev