[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Forsvaret sendte i januar de første 200 soldaterne på mission i Estland. Her er opgaven en helt anden, end de skarpe missioner, som har været en del af soldaternes virkelighed de sidste mange år. De danske soldater skal virke afskrækkende på Rusland, som igen er blevet en del af NATOs fjendebillede.

Den nye mission betyder også, at Veterancentrets militærpsykologer oplever andre og nye udfordringer hos soldaterne.

”Risikoen for at komme i kamp er minimal, men det betyder ikke, at soldaterne ikke oplever et pres. For eksempel oplevede en del af soldaterne et højt arbejdspres på grund af mange øvelser. Andre havde svært ved at sove, fordi de er indkvarteret på 10-mandsstuer, og sidste men ikke mindst så har nogle af soldaterne et problem med kedsomhed,” siger militærpsykolog Claus Asbjørn Larsen, der sammen med en kollega besøgte missionen i april.


Psykisk trivsel

De to militærpsykologer afviklede i alt 155 individuelle samtaler, hvor de afdækkede belastninger og stress-symptomer hos den enkelte soldat.

”Samlet set er det vores vurdering, at trivslen i missionen er god. Vi fandt ingen soldater, der aktuelt var overbelastede eller syge af stress. Forsvaret har også gjort en dyd ud af at forklare både soldater og pårørende meningen med missionen, så det er også med til at mindske stress,” siger Claus Asbjørn Larsen.

Det er de samme psykologer som følger soldaterne både før, under og efter deres mission, sådan at soldaterne lærer dem at kende.

Artiklen her er også bragt i Veterancentrets eksterne nyhedsbrev i juni.