[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Hovedparten af børn af danske veteraner lever i velfungerende familier. Det viser en ny undersøgelse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter VIVE publicerer i dag. Børnene af veteraner kan nemlig lide at gå i skole og klarer sig godt, ligesom de generelt ryger og drikker lidt mindre end andre børn.

Undersøgelsen viser også, at det store flertal af børnene lever i familier, der på mange måder er mere engagerede i hinanden end andre danske familier. Børnene fortæller for eksempel, at de altid kan gå til deres forælder med problemer, og at deres forældre interesserer sig for deres skolegang.

Svært når far er syg

Dog er der mindre gruppe – nemlig de børn, hvis far har psykiske vanskeligheder – der har det sværere end deres jævnaldrende.

”Det glæder mig, at undersøgelsen konkluderer, at langt de fleste børn af veteraner har det godt og trives. Det er et helt særligt job at være soldat, og det kan også påvirke deres børn. For en mindre gruppe betyder det desværre dårligere psykisk trivsel, hvis de har en forælder, der har psykiske vanskeligheder som følge af krig,” siger oberst Susanne Lund, der er chef for Veterancentret, som har bestilt undersøgelsen hos VIVE.

Særligt blandt de 11-årige sætter sig spor hos børnene, som trives dårligere psykisk og er mere ensomme end andre børn af veteraner på samme alder.

”Det ligger os meget på sinde at støtte denne her gruppe af børn og forældre. Det skal vi fortsætte med som en ansvarsbevidst arbejdsgiver. Derfor tilbyder vi blandt andet samtalegrupper for både børn og unge, ligesom vi støtter forældrene i at hjælpe deres børn,” siger Susanne Lund.

Undersøgelsen trækker på spørgeskemabesvarelser fra godt 1500 børn i alderen 7, 11 og 15 år, hvis far er tidligere udsendt. Du kan læse undersøgelsen i sin helhed hos VIVE.