[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Sebastian Søby

Hvert år uddeler Veterancentret midler til aktiviteter på veteranområdet. Da fristen for at søge årets puljer blev nået d. 1. marts, stod det klart, at der var tale om en rekord. Veterancentret har i år modtaget 113 ansøgninger til 2 mio. kr. puljen for i alt 7,5 mio. kr. Det er flere end nogensinde før. Midlerne fra puljen går til at støtte aktiviteter for veteraner og pårørende. På Veterancentret glæder man sig over de mange ansøgninger.

- Der er stor interesse for at lave aktiviteter for veteraner. Vi er nu i gang med at vurdere de mange ansøgninger, så vi kan finde den rigtige fordeling af midlerne. Det tegner allerede nu til, at der igen i år vil blive afholdt virkelig mange gode aktiviteter for veteraner og pårørende som påskønnelse af den indsats, de har gjort for Danmark, siger major Lars Højbak fra Veterancentrets sekretariat.

Ferielejre og ny pulje for fysisk skadede

I 2018 blev der af Satspuljemidlerne afsat på 1,5 mio. kr. til aktiviteter for veteraner, der har fået fysiske skader under deres udsendelse. Der er modtaget 10 ansøgninger til den nye pulje for i alt 3,7 mio. kr.

Puljen for ferielejre havde ligeledes ansøgningsfrist d. 1. marts. Til den er der modtaget 6 ansøgninger for i alt 657.500 kr. Ferielejrene for veteraner med børn har til formål at give familierne en tiltrængt pause fra hverdagen sammen med andre veteranfamilier.

Veterancentret behandler nu alle ansøgninger og forventer at give svar i april 2018.