[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Veterancentret har åbnet for ansøgninger til centrets to puljer, puljen for ferielejr og 2 mio. kroner puljen. Her kan veteranforeninger og andre aktører på veteranområdet søge om økonomisk støtte til at afholde forskellige arrangementer for veteraner og deres pårørende. Ansøgningsfristen er 1. marts 2018.

2 mio. kr. puljen

Med Finansloven for 2018 er det besluttet at etablere en ny årlig pulje på 2 millioner kroner, som skal støtte aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende. Under sidste forsvarsforlig 2013-2017 eksisterede der på lignende vis en 10 mio. kr. pulje, der dækkede hele forligsperioden.

”Tanken med den nye 2 mio. kr. pulje er den samme, nemlig at det politiske Danmark har øremærket nogle midler, så de frivillige, lokale kræfter på veteranområdet med hjertet på rette sted kan lave nogle gode arrangementer for danske veteraner,”  siger major Lars Højbak.

Ferielejr for familier

Den anden pulje er Ferielejrpuljen, som også kan søges frem til 1. marts 2018. Puljen fokuserer på familier, hvor veteraner og børn mødes med andre ligesindede i ferieperioderne. Målet er, at veteranen og hans børn finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre familier, der også har haft berøring med Forsvaret. 

Du kan downloade et ansøgningsskema og læse mere om puljens formål, retningslinjer og regelsæt her:

  • 2 mio. kr. puljen
  • Ferielejrpuljen