[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Fra marts vil Veterancenter kontakte landets 98 kommuner og skabe nye samarbejder under overskriften ”Fælles om veteraner”. Det skal komme de over 36.000 registrerede nulevende veteraner, der har været udsendt af Danmark, til gode, fortæller projektleder Jane Christensen fra Veterancentret

”Flertallet af den danske befolkning synes, det er vigtigt, at Danmark tager sig godt af sine soldater efter endt tjeneste. Derfor hedder samarbejdsprojektet også Fælles om veteraner, fordi vi tror på, at vi kan endnu mere, hvis alle os, der arbejder med veteranen på den ene eller anden måde, samarbejder.” siger Jane Christensen.

Derfor vil Veterancentret de næste to år dedikere ressourcer til at etablere og vedligeholde det gode samarbejde med landets kommuner. Det skal foregå på flere niveauer, lige fra borgmestre og kommunaldirektører til veterankoordinatorer og sagsbehandlere.


Erfaringer samlet fra hele landet

Konkret vil Veterancentret præsentere kommunerne for en informationsmappe med inspiration til forskellige elementer, der kan gavne veteransagen på lokalt plan. Det kan være inspiration til en egentlig veteranstrategi, ansættelse af en veterankoordinator eller en støtte til sagsbehandlere i mødet med veteraner og deres pårørende.

”Vi anbefaler, at kommunerne får en veteranstrategi og ansætter en veterankoordinator, men ikke for enhver pris - det skal give mening i den enkelte kommune. Vores ærinde her er at dele de bedste erfaringer og inspirere til lokale meningsfulde initiativer,” siger Jane Christensen.


Sparring gør sagsbehandlingen nemmere

Derudover vil Veterancentret også rigtig gerne bakke den kommunale sagsbehandler op. Det kan være med helt konkret rådgivning og bistand til et forløb med en veteran eller mere generel viden om veteraner.

Forsvarets Veterancentret har rådgivere over hele landet, som hvert år modtager flere end 15.000 henvendelser fra veteraner og pårørende, som typisk handler om sociale forhold, beskæftigelse eller etablering af netværk. Den viden, vil Jane Christensen og hendes kollegaer gerne dele ud af.

”Kommunen, Veterancentret, frivillige og pårørende kan alle bidrage med noget forskelligt, hvis en veteran eksempelvis står uden job, bolig eller måske har mistet sit netværk. Vi får størst glæde af hinanden, hvis vi formår at koordinere det næste skridt på vejen mod det gode og meningsfulde liv for ham eller hende. Det handler om at skabe bedre livsvilkår for veteranen, men sagsbehandlingen bliver faktisk også hurtigere og nemmere,” siger Jane Christensen.