[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

De kommunale veterankoordinatorer og tovholdere for veteraner mødtes mandag den 5. februar på Veterancentret i Ringsted for at udveksle erfaringer og blive undervist i, hvad deres rolle som veterankoordinatorer betyder, og hvordan de bedst kommer i kontakt med de veteraner i kommunerne, som har behov for støtte.

Det er én undervisningsdag ud af fire, som Veterancentret årligt tilbyder veterankoordinatorerne. Medunderviser var virksomheden Cabi, der blandt andet arbejder med netværk og med at få udsatte ledige i arbejde.

”Cabi har gode erfaringer med, hvad det kræver at arbejde med udsatte mennesker. Her er troværdighed, tålmodighed og vedholdenhed vigtige egenskaber, for det tager tid at vinde tillid. Vi ved også, at det kommunale system kan være vanskeligt for udfordrede veteraner at navigere i. Derfor er veterankoordinatorens viden og rolle meget vigtig. Cabis intention med dagen var at samle op på, hvad der helt konkret virker i forhold til at give veteranerne den bedst mulige sagsbehandling ” siger Louise Lau Justesen,
der er projektleder på initiativet om styrket samarbejdet mellem kommunerne og Forsvaret ved Veterancentret.

Der blev udvekslet erfaringer blandt veterankoordinatorerne om, hvordan de bedst gør sig synlige på deres arbejdsplads i kommunerne, så deres kompetencer bedst muligt kan komme i spil. Det kunne være i forbindelse med, at en veteran med behov for støtte henvender sig i jobcentret eller andre steder i det kommunale system.

”De nye veterankoordinatorer fik rigtig meget med sig hjem, og de mere garvede koordinatorer fik givet en masse tips og tricks videre. Der blev også talt om i højere grad at bruge sociale medier som en måde at få kontakt med de mest sårbare veteraner, der kan have en tendens til at isolere sig i deres hjem,” siger Jane Christensen, ligeledes projektleder på initiativet.

Fakta om tiltaget
Udspringer af servicetjekket af 2016
Der afholdes 4 årlige undervisningsdage.
Cabi deltager årligt i to af disse de kommende år
Alle de veterankoordinatorer, som er registrerede hos Veterancentret, bliver inviteret
Der undervises indenfor forskellige temaer udarbejdet på baggrund af en dynamisk emnebank, som veterankoordinatorerne løbende kommer med inputs til.