[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann

Veterancentret sendte i sidste uge besked ud til alle ansøgere til 2 mio. kr. puljen om, hvorvidt deres ansøgning får del i midlerne fra Forsvarsministeriet. Det er en pulje, som anerkender veteraner ved at støtte aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende.

”Vi oplever, at der er rigtig mange veteraner og familier, som har glæde af de dage, ture og oplevelser, som puljen støtter, og som oplever at blive en del af et nyt fællesskab,”  siger major Lars Højbak fra Veterancentrets Sekretariat, der også glæder sig over, at der er så mange mennesker og foreninger, der har ønsket at støtte og anerkende veteraner og deres pårørende.

Alt i alt er der søgt for cirka syv millioner fra de over 100 ansøgere i 2 mio. kr. puljen. 66 frivillige foreninger og aktører får tildelt midler fra 2 mio. kr. puljen. Der er både ansøgere, der får delvise tilsagn om de beløb, de har søgt om, og ansøgere, der får det fulde beløb.  Ligesom der vil blive sendt et afslag til 42 ansøgere.

”Vi har i år haft et særligt blik for de projekter, som vil anerkende veteraner i det nære miljø. Enten via kollegaen i hverdagen, en tidligere kollega fra Forsvaret eller ved at koble sig på eksisterende arrangementer. Netop fordi vi tror, at de her arrangementer kan være en måde at skabe varige netværk med andre veteraner og pårørende og hjælpe med at identificere dem, der har behov for støtte,” siger major Lars Højbak.