[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Mandag den 25. november var omkring 230 frivillige veteranaktører, kommunale og regionale aktører, forskningsinstitutioner, ministerier og Forsvaret samlet i Middelfart for at give de første indspark til en evaluering af veteranindsatsen. 

Arbejdet foregik i 10-mandsgrupper inden for fem områder: Beskæftigelse, Rehabilitering af de mest udsatte veteraner, Børn og pårørende, Forebyggelse af psykiske efterreaktioner og Anerkendelse. 

”Jeg oplevede et stort engagement og samarbejdsvilje ude i grupperne. Det er rigtig vigtigt, at vi får hørt om erfaringer med veteranindsatsen bredt i det danske samfund for at få alle aspekter med. Deltagernes ros eller kritik af veteranindsatsen er et godt grundlag for den videre evaluering,” siger chef for Rådgivning & Rehabiliteringsafdelingen ved Veterancentret, Thomas Krohn.

Bidragene fra deltagerne blev samlet ind efter inspirationsdagen og bliver nu brugt i det videre evalueringsarbejde, som bliver udført af Forsvarsministeriet med støtte fra Veterancentret og Forsvaret.

Den videre proces for evalueringen er endnu ikke fastlagt. Evalueringen skal munde ud en rapport, der offentliggøres i efteråret 2020.