[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Der er mange rosende ord til cand.psych. og ph.d. Karen-Inge Karstoft fra Dansk Psykolog Forening, der netop har offentliggjort, at de tildeler Karen-Inge Karstoft deres juniorforskerpris 2019.

Foreningen fremhæver blandt andet i deres bedømmelse hendes omfattende internationale samarbejder vedrørende PTSD og psykotraumatologi , der har ført til en række store studier, ligesom hendes forskning har været med til at udvikle psykologien som videnskab.

”Det er rigtig dejligt at blive anerkendt for mit arbejde, og ikke mindst at det ikke er hvem som helst, men dygtige kollegaer i bedømmelsesudvalget, der har fundet min forskning god og solid. Prisen kaster også lys over Veterancentrets forskning indenfor traumer og veteranområdet i det hele taget, så jeg er både glad og stolt,” siger Karen-Inge Karstoft.

Karen-Inge Karstoft forsker for tiden i, om det er muligt at forudsige udvikling af PTSD og andre psykiske lidelser hos soldater efter en traumatiske hændelse ved brug af maskinlæring. Maskinlæring er en metode, hvor man lærer en computer at genkende komplekse mønstre i store mængder data.


Karen-Inge Karstoft holdt oplæg for den nye forsvarsminister den 4. juli om hende og forskerkollegaens arbejde med maskinlæring. Foto: Karen Dahlin