[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Tekst af Kristina Schønnemann Jensen, Veterancentret
Fotos af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen 

Bruttotruppen til det danske Invictus Games-hold mødtes i slutningen af august til deres første træningssamling i Vejen. Udover masser af træning og mange nye ansigter har de veteraner, der har meldt sig til projektet, også måtte spidse blyanten og udfylde flere spørgeskemaer. Forsvarets Sanitetskommando og Veterancentret har nemlig for første gang sat effektmåling på programmet.

Målet er at undersøge veteranernes fysiske og psykiske helbred og forsøge at konkretisere, hvad de skadede veteraner får ud af projektet. Det fortæller team manager Claus Bodilsen fra Forsvarets Sanitetskommando.


Et projekt der ændrer liv

”I det her projekt ser vi folk udvikle sig på mange parametre med både vægttab, træning og på de sociale relationer, som handler både om det at skabe relationer og vedligeholde de eksisterende. Vi ser deltagere, der viser familien, at de godt kan være stolte af deres far eller mor eller partner. Vi ser selvværd, der vokser, og i virkeligheden genfortæller mange af deltagerne denne her kliché med, at foruden Invictus Games, så havde de ikke stået her i dag,” siger Claus Bodilsen, der ikke er i tvivl om, at projektet rykker veteraner.

Data fra effektmålingen kan give Forsvaret en bedre forståelse af de skadede veteraner, der deltager, og på den måde være med til at udvikle de kommende Invictus Games-programmer.

Alligevel er det et skridt i den rigtige retning, at projektet skal forsøge at måle en rehabiliterende effekt, mener han.

”Vi kan jo ikke lukke hovedet op på en veteran og se hans eller hendes status før projektet, og så lukke op igen 10 måneder senere efter Invictus Games og konkludere på baggrund af det, hvad de fik ud af det. Men effektmålingen kan vi bruge til at give Forsvaret et billede af, at programmet giver effekt, sådan at projektet fortsat giver mening for Forsvaret,” siger han.


Fra fysisk til psykisk trivsel

Invictus Games-deltagerne bliver konkret spurgt ind til:

  • Fysisk helbred, ligesom data fra fysiske test indgår i undersøgelsen
  • Psykisk helbred med spørgsmål om angst, depression og PTSD-symptomer
  • Trivsel og velbefindende generelt
  • Kontakt til andre mennesker
  • Rygevaner samt forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer

Mere motion og tro på sig selv

Seniorforsker Anni B.S. Nielsen er en af forskerne i Veterancentret, der har sat effektmålingen op. Hun understreger, at det godt kan være svært at se nogle overordnede tendenser i en relativ lille gruppe på 24 forskellige og ret belastede deltagere.

”Vi forventer at kunne se, at de som gruppe motionerer mere, og at deres fysiske form bedres undervejs. Dog forventer vi faktisk også, at den efter legene reduceres. Vi har også en formodning om, at nogle vil have et øget stressniveau især under legene i Haag, men også at flere vil opleve mere overskud derhjemme,” siger Anni B.S. Nielsen og fortsætter:

”Vi formoder også, at de bliver bedre til at sætte personlige mål, og overordnet at det at deltage i Invictus Games kan give dem en større tro på at sætte sig mål i livet,” siger seniorforskeren.

Invictus Games afholdes for femte gang i 2020, og Danmark har været med alle år. Derfor er Invictus Games nu også overgået fra at være et projekt til at være en fast opgave i Forsvarets Sanitetskommando.