[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Mere end 200 deltagere fra alle grene af det danske samfund lige fra psykiatrien over kommunerne til de frivillige veteranaktører og faglige organisationer debatterer i dag den danske veteranindsats forud for en kommende evaluering af Forsvarets veteranindsats.

Det er forsvarsminister Trine Bramsen, der har indbudt til inspirationsdagen med fem forskellige temaer: Beskæftigelse, Rehabilitering, Børn og pårørende, Forebyggelse og Anerkendelse.

Blandt deltagere en René Pamperin, der er daglig leder af Veteranhaven og selv er veteran og lider af PTSD.

”Jeg vil rigtig gerne bidrage med min viden fra Veteranhaven, hvor vi ser de dårligste veteraner og deres pårørende. Hvis jeg kunne klone mig selv, så ville jeg gerne være med i flere grupper, men det kan jo ikke lade sig gøre,” siger René Pamperin, der har valgt at deltage i workshoppen om rehabilitering.

Forsvarsministeren indledte inspirationsdagen hvorefter deltager gik ud i grupper for at bidrage med indspark til den kommende evaluering.

”Jeg har været rundt i de forskellige grupper, og jeg er vildt imponeret over, hvor engagerede alle er, og jeg er sikker på, at forsvarsministeren og Veterancentret kommer hjem med mange gode overvejelser over den indsats, som vi yder overfor vores veteraner,” siger stabschef og fungerende chef for Veterancentret, kommandørkaptajn Jannik Taanum Andersen.

Evalueringen forventes gennemført inden Flagdagen den 5. september 2020.