[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Det er sidste chance, hvis du skal nå at tilmelde dig mindfulness-kurser fra Dansk Center for Mindfulness under Aarhus Universitet. Kurserne udbydes i både i København og Aarhus, og det er det videnskabeligt dokumenterede program mindfulness-baseret stressreduktion, der bliver udbudt.
 
Kongstanken bag er, at mentalt helbred kan trænes ligesom fysisk helbred. Deltagelse er åben for alle veteraner - uafhængig af alder, køn, antal udsendelser, og om der måtte være tale om diagnoser eller ej.
 
Der er orienteringsmøde tirsdag den 5. februar 2019 klokken 16.30-18.30 i henholdsvis København og Aarhus. Orienteringsmødet er obligatorisk.
 
Er du forhindret i at komme til orienteringsmødet, men interesseret i selve kurset, så tilmeld dig gerne alligevel. Tilmelding her. Du kan også kontakte Susanne Bruggisser på tlf. 22 35 65 35 vedrørende kurset i København og Charlotte Norby på tlf. 20 21 77 51 vedrørende kurset i Aarhus.