[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Veterancentret har undersøgt forekomsten af posttraumatisk stress (PTSD) og depression blandt de veteraner, der var udsendt til Afghanistan på ISAF hold 10, 6,5 år efter de kom hjem. Undersøgelsen viser, at omkring 10 procent af veteraner oplever svære symptomer på PTSD 6,5 år efter deres hjemkomst. Det samme viste en undersøgelse af ISAF hold 7, som Veterancentret også har udført. Begge hold havde mange kamphandlinger og oplevede døde og lemlæstede soldaterkammerater.

”Vi så nøjagtig det samme billede af veteraner fra ISAF hold 7, så de to hold ligner hinanden, når det gælder andelen af veteraner, der oplever svære PTSD- eller depressionssymptomer,” siger Søren Bo Andersen, der er forskningschef i Veterancentret.

Undersøgelsen viser også, at de veteraner der oplever symptomer på PTSD 6,5 år efter hjemkomst ikke har været udsendt flere gange efter deres udsendelse med ISAF hold 10 sammenlignet med dem, der ikke har symptomer på PTSD.


Flere traumatiske oplevelser

Undersøgelsen viser også, at veteraner med PTSD-symptomer 6,5 år efter udsendelsen har oplevet flere potentielt traumatiske begivenheder igennem livet. De oplever også, at de har mindre social støtte fra deres familie, venner og eventuel partner eller anden nærtstående.

”Hvis Veterancentret efter udsendelsen kan identificere en række faktorer, der hænger sammen med PTSD-symptomer mange år efter udsendelsen, kan vi bedre målrette vores indsatser og forebygge potentielt skæve livs- og karriereforløb efter hjemkomsten.,” siger Søren Bo Andersen.

Det er ikke muligt ud fra undersøgelsen af ISAF10 direkte at trække paralleller til andre hold. Der vil være store forskelle på, hvad soldaterne har oplevet på deres mission.

Veterancentrets forskere forventer inden for en årrække at undersøge endnu et Afghanistan-hold.