[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

At have en god organisation i ryggen med kompetent ledelse er for mange nogle af grundstenene til det gode arbejdsliv. Det gælder ikke kun på skrivebordene hjemme i Danmark, men i særdeleshed også for udsendte soldater.

Tidligere forskning fra Veterancentret har vist at der er en sammenhæng imellem danske soldaters oplevelse af at blive behandlet retfærdigt af deres overordnede under en udsendelse og risikoen for at have udviklet PTSD 2½ år efter udsendelse. Det er på baggrund af disse resultater, at Veterancentret netop er gået i gang med at undersøge, hvad der former oplevelsen af retfærdighed under udsendelse.


Humør og personlighed i søgelyset

Tanken er, at en større viden om hele emnet forhåbentlig kan omsættes til konkrete tiltag i Forsvaret. Forsker og ph.d. Andreas Friis Elrond vil indsamle data til projektet i 2019 i forbindelse med udsendelse af Operation Inherent Resolve hold 9 og 10 til Irak.

”Der mangler især viden om, hvilke faktorer der eventuelt kan påvirke udsendte soldaters oplevelse af retfærdighed. Når vi ser på den tidligere forskning, peger den på, at faktorer såsom humør og personlighed kan have en indvirkning på, hvor retfærdigt man føler sig behandlet. Derudover mangler der også viden om betydningen af det specifikke arbejdsmiljø, der er forbundet med at være udsendt som soldat, og det vil undersøgelsen her forsøge at gøre os alle sammen klogere på,” siger Andreas Friis Elrond.

De udsendte soldater skal både besvare spørgeskemaundersøgelser og deltage i kvalitative interviews, hvorefter forskeren vil begynde at analysere sine data. Det sker i 2020, hvorefter Veterancentret forventer at skrive en videnskabelig artikel på baggrund af resultaterne, og hvis der afdækkes konkrete strategier og værktøjer også præsentere det for Forsvarets skoler og den operative struktur.

Du kan læse mere om projektet på veteran.forsvaret.dk.