[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Veterancentret har netop åbnet for ansøgninger til centrets to puljer, puljen for ferielejr og 2 mio. kroner puljen. Her kan veteranforeninger og andre aktører på veteranområdet søge om økonomisk støtte til at afholde forskellige arrangementer for veteraner og deres pårørende i 2020. For begge puljer gælder det, at der er ansøgningsfrist den 4. november 2019. Herefter behandler Veterancentret ansøgningerne og forventer at kunne give ansøgerne besked omkring primo marts 2020.


2 mio. kr. puljen støtter børn

Veterancentret ønsker i uddelingen af midlerne i 2 mio. kr. puljen at lægge vægt på aktiviteter, der enten har fokus på børn og unge af veteraner, eller initiativer som bringer skadede og ikke-skadede veteraner sammen.

Den anden pulje er Ferielejrpuljen, som er rettet mod familier, hvor veteraner og børn mødes med andre ligesindede i ferieperioderne. Målet er, at veteranen og hans børn finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre familier, der også har haft berøring med Forsvaret. 

Du kan downloade et ansøgningsskema og læse mere om puljens formål og retningslinjer her:

  • 2 mio. kr. puljen
  • Ferielejrpuljen