[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

29. maj var en reguler festdag for Danmarks udsendte på Kastellet i København i dag, da den internationale FN-dag Peacekeepers Day blev markeret. Her mødte veteraner fra både Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsskabsstyrelsen og andre civile styrelser op og blev fejret af det officielle Danmark. 

Dagen er arrangeret af Danmarks Veteraner, og det var en glad formand Niels Hartvig Andersen, der kunne byde velkommen på Kastellet til de mange gæster, der blandt andet talte adskillige ambassadører, Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, og sidst men ikke mindst forsvarschef general Bjørn Bisserup.

"Tak for din og dine chefers anerkendelse og støtte til veteraner," sagde Niels Hartvig Andersen henvendt til forsvarschefen og Forsvarets mange repræsentanter, der var med til at uddele medaljer til veteranerne med 60, 50 og 25 års jubilæum for deres tjeneste i internationale missioner for Danmark.


Forsvarschef, general Bjørn Bisserup deltog i paraden for at anerkende veteranernes vilje til at stille op, når verdens brændpunkter kaldte.

Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, betonede, at Danmark aldrig må glemme dem, der vendte hjem med skader, fysisk såvel som psykisk, eller dem, der måtte betale den allerhøjeste pris, nemlig med deres liv. Alligevel mener han, at det er værd at huske på, at veteraner også har mange ressourcer.

"Jeg bliver mindet om, når jeg står og kigger ud over jer i dag, at kammeratskab varer ved i årtier. I har og skal være stolte af at stå her i dag," sagde forsvarschefen og tilføjede: "Tak for indsatsen til hver og en af jer."


Medaljer til Veterancentrets medarbejdere

Dagens højdepunkt var den store parade foran Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948, hvor over 100 veteraner modtog en medalje. Dernæst blev der tildelt The Nordic Blue Berets Medal of Honour i guld, sølv og bronze til personer i Forsvaret, der gør en særlig indsats for danske veteraner.

Her blev flere af Veterancentrets medarbejdere dekoreret med en Nordic Blue Berets Medal of Honour af bronze for deres arbejde med og for veteraner. Overkonstabel af 1. grad John A. Høj, beskæftigelsesrådgiver Karin Christoffersen , socialrådgiver Rikke S. Bennet og tidligere socialrådgiver, Jørgen Hvidt, der netop er blevet pensioneret, fik alle tildelt en særlig opmærksomhed. Chefen for Veterancentret, oberst Susanne Kiholm Lund, modtog ved samme lejlighed Nordic Blue Berets Medal of Honour af sølv.

Udover arrangementet på Kastellet har Danmarks Veteraner også højtideligholdt Peacekeepers Day i Holstebro.


Den Kongelige Livgardes Æreskommando og Tambourkorps, Danmarks Veteraners Æres-kommando, Danmarks Veteraners lokalforeningsfaner, soldaterforeningsfaner og et musikkorps var med til at skabe en smukke ramme om dagen på Kastellet.