[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Vallensbæk Kommuner har i starten af oktober indgået en samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter. Samarbejdsaftalen handler om, at begge parter forpligter sig til at søge samarbejde og bruge hinanden, når en borger og veteran har et forløb, fortæller Hans Vermehren Jensen, afdelingsleder for Center for beskæftigelse, Job og Ressourcer fra Vallensbæk Kommune.

”Vi oplever, at nogle veteraner er ramt på krop og sjæl efter hjemsendelse.  Veteranen kan være udfordret i forhold til, at få hverdagen til at fungere omring job, bolig og netværk. Aftalen er med til at øge fagligheden omkring veteraner der er udfordret, idet samarbejdsaftalen åbner op for vidensdeling mellem Kommune og Veterancentret,” siger Hans Vermehren Jensen, afdelingsleder for Center for beskæftigelse, Job og Ressourcer fra Vallensbæk Kommune.

Projektet med at øge samarbejdet mellem Veterancentret og de 98 danske kommuner hedder ”Fælles om veteraner”, og er søsat i Veterancentret. Det skal komme de over 36.000 registrerede nulevende veteraner, der har været udsendt af Danmark, til gode, fortæller opsøgende rådgiver Tine Yding Jensen fra Veterancentret.

”Kommunen, Veterancentret, frivillige og pårørende kan alle bidrage med noget forskelligt, hvis en veteran eksempelvis står uden job, bolig eller måske har mistet sit netværk. Vi får størst glæde af hinanden, hvis vi formår at koordinere det næste skridt på vejen mod det gode og meningsfulde liv for ham eller hende. Det handler om at skabe bedre livsvilkår for veteranen, men sagsbehandlingen bliver faktisk også hurtigere og nemmere,” siger Tine Yding Jensen.