[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

På torsdag er der flag på busserne, og mange steder rundt om i det ganske land vil mennesker mødes for at sende Dannebrog til tops i anledningen af Flagdagen for Danmarks Udsendte. I år fejrer vi tiåret for Flagdagen, som har været højtideligholdt siden 2009. Hvert år siden 2009 er der kommet flere og flere kommuner til, som ønsker at fejre deres veteraner. Sidste år valgte i alt 96 ud af 98 kommuner således at fejre Flagdagen lokalt.


Kommunal flagdag glæder

Og det glæder chefen for Veterancentret, oberst Susanne Kiholm Lund, at de op mod 60.000 danske veteraner, der har været udsendt for Danmark siden 1948, kan mærke opbakningen, næsten uanset hvor i landet de befinder sig på Flagdagen.

”For mig betyder det rigtig meget, at de danske borgmestre og kommunalbestyrelser engagerer sig i de veteraner, som Danmark har sendt ud. De er mænd og kvinder, som har stillet op for Danmark, når vi har kaldt på dem, og derfor glæder det mig, at man i kommunerne gerne vil sige tak til sine veteraner,” siger oberst Susanne Kiholm Lund.

Hun minder om, at langt de fleste veteraner er velfungerende mænd og kvinder, der ikke kommer i kontakt med det kommunale system. Erfaringer fra de seneste års udsendelser viser dog, at ca. 10 pct. af tidligere udsendte oplever psykiske efterreaktioner og har behov for støtte, både fra Veterancentret og fra deres kommune.

”Nogle gange kan det være et stort skridt at skulle bede om hjælp, og derfor håber jeg også, at kommunerne, der markerer Flagdagen, får sendt et signal til de mænd og kvinder, som har det svært efter en udsendelse, om at vi er mange, der er klar til at støtte op om dem og hjælpe dem godt videre i livet,” siger chefen for Veterancentret.

Veterancentret støtter soldater og veteraner før, under og efter udsendelse. Og uanset hvor langt udsendelsen ligger tilbage, er tilbuddet om støtte og rådgivning til veteraner og pårørende livslangt.