[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin                          

Omkring 35 var mødt op til det årlige veteranforum ved Veterancentret i Ringsted. De kom fra forskellige frivillige veteranforeninger, faglige organisationer og Forsvaret. Forsvarschef, general Bjørn Bisserup, indledte Veteranforum med en tale, der tog udgangspunkt i anerkendelse.

”Anerkendelse skal være gensidig for at kunne lykkes, ja for at være anerkendelse. Hvem vil have anerkendelse fra et menneske eller en organisation, som man ikke selv anerkender og respekterer? Det tror jeg ikke, at nogen vil. Derfor er det også essentielt, at anerkendelsen af soldaternes indsats er bredt funderet, så vi viser veteranerne, at deres indsats er påskønnet i alle dele af det danske samfund,” sagde general Bjørn Bisserup.

Derefter gav repræsentanter fra de frivillige veteranaktører en status på, hvor de er i deres arbejde. Deltager fik blandt andet en gennemgang af Soldaterlegatets arbejde med arbejdsskadesager, ligesom Støt Soldater & Pårørende fortalte om deres vedvarende arbejde for børn og unge med en forælder, der har efterreaktioner efter krig.

”Veteranforum er stedet, hvor vi udveksler viden og erfaringer. Det er et god mulighed for de frivillige aktører til at fortælle Forsvaret om deres gode tilbud til veteraner og pårørende,” siger Thomas Renard fra Veteransekretariatet ved Veterancentret.

Efterfølgende gik deltagerne fra Veteranforum i samlet flok til St. Bendts Kirke i Ringsted, hvor andre med interesse for veteransagen og borgere fra byen også var mødt op til Veterancentrets julegudstjeneste.

Læs mere om Veteranforum