[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Veterancentret skød for alvor det kommunale samarbejdsprojekt Fælles om veteraner i gang i marts sidste år. Med årsskiftet var det tid til at lave en tidlig midtvejsevaluering, som både viser masser af aktiviteter i 2018, men også at der er mange opgaver foran Veterancentret i 2019, fortæller projektleder Louise Lau Justesen.

”Målet i 2019 er, at vi har haft kontakt med alle 98 kommuner med et ønske om, at vi bruger hinanden mere i arbejdet med veteraner. Her kan vi se, at de lokale medarbejdere i Veterancentret har været rigtig aktive og kontaktet netop omkring halvdelen af alle landets kommuner i løbet af 2018,” siger Louise Lau Justesen.

Hun peger dog også på, at det ikke ser helt lige så godt ud, når det kommer til underskrevne samarbejdsaftaler med kommunerne. I dag har 19 kommuner skrevet under, og der er planlagt dage til at skrive yderligere tre samarbejdsaftaler under i februar og marts. Ligeledes er der lagt planer for de resterende kommuner.

”I rigtig mange af tilfældene handler det om, at processen frem mod en underskrift fra højeste politiske sted i kommunen tager tid. Men vi synes, at det er værd at vente på, da samarbejdsaftalerne får mere gennemslagskraft i de forskellige afdelinger, som er i berøring med veteraner og pårørende, hvis beslutningen er truffet ovenfra,” siger Louise Lau Justesen, der understreger, at uanset hvilken kommune, Veterancentret har været i dialog med, er samarbejdstanken blevet taget positivt imod.

”Så selvom antallet af samarbejdsaftaler ikke følger samme takt som antallet af indledende møder med kommunerne, så er vi godt i gang med at skabe rammerne for mere samarbejde på både det strategiske plan med landets borgmestre og kommunaldirektører og til den sagsbehandler, som har et forløb med den enkelte veteran,” siger Louise Lau Justesen.

Hun hæfter sig også ved, at flere og flere kommuner får veterankoordinatorer, at mange kommuner har en debat om en kommunal veteranstrategi, og at der også blomstrer flere lokale veterancaféer op.

”Derfor synes jeg, at der er mange ting, der peger i retning af, at der kommer et større kendskab til veteraner i kommunerne. Og dermed også skabt nogle bedre rammer for den enkelte veteran,” siger Louise Lau Justesen.