Mand i camouflagefarvet t-shirt bærer på blond og langhåret pige blandt andre koncertpublikummer. Foran dem ses bandet med forsanger i front.

Veterancentret håber at få ansøgninger til veteranpuljen, der enten er rettet mod børn og unge af veteraner, bringer skadede og ikke-skadede veteraner sammen eller er rettet mod de mest sårbare veteraner. Foto: Sebastian Søby.

I dag åbner de to puljer ferielejrpuljen og veteranpuljen, som indeholder midler for i alt 2,5 mio. kr. til aktiviteter, der skal komme veteraner og deres pårørende til gode.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen glæder sig til at komme ud og se de gode arrangementer som veteranområdets mange aktører vil arrangere i 2021.

 

"Jeg har været rundt i landet og oplevet, hvor stor betydning de mange arrangementer og projekter har for veteraner og deres familier. Midlerne i ferielejrpuljen og veteranpuljen sikrer, at de mange frivillige aktører kan give veteraner og deres familier helt specielle opleveler. Vi skal gøre alt, vi kan for at passe på dem, der har passet på os, så jeg håber der igen i år kommer mange gode ansøgninger,"

siger forsvarsminister Trine Bramsen.

 

Nyt navn – samme formål

 

Begge puljer vil blive administreret af Veterancentret på vegne af Forsvarsministeriet. Midlerne fordeler sig dels på 500.000 kr. til at dække udgifter i forbindelse med ferielejre for veteraner og deres familier lig tidligere år, dels på 2 mio. kr. i den pulje, der i år har fået nyt navn, nemlig veteranpuljen. Formålet er dog det samme, for veteranpuljen er en videreførelse af den tidligere 2 mio. kr. pulje, der har støttet initiativer for veteraner og pårørende siden 2018.

 

Ligesom for den tidligere pulje knytter der sig et tema til den nye veteranpulje. I 2021 vil Veterancentret med midlerne i veteranpuljen særligt gerne støtte aktiviteter og initiativer, der er rettet mod børn og unge af veteraner, bringer skadede og ikke-skadede veteraner sammen eller er rettet mod de mest sårbare veteraner.

 

Frist 9. november

 

Ansøgningsfristen for begge puljer er den 9. november 2020. Du kan læse vilkårene for at søge de to puljer her. Søger du en eller begge puljer, kan du forvente svar på ferielejrpuljen senest medio januar 2021, mens svar på veteranpuljen forventes senest ultimo marts 2021.