[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Efter etableringen af en ny Familieenhed øger Veterancentret nu tilbuddet om samtalegrupper for børn og unge, der har en mor eller far med psykiske efterreaktioner fra en international mission. Dette efterår vil Veterancentret i samarbejde med Familienetværket og KFUM Soldaterhjem derfor afholde seks samtalegrupper i hele landet, fortæller projektleder Louise Lau Justesen fra Veterancentret.

”Vi har valgt at intensivere indsatsen over for denne gruppe af børn og unge, så vi kommer bredt ud i hele landet dette efterår. Det er første gang, at vi afholder så mange grupper inden for så kort tid, og derfor håber vi, at alle interesserede familier melder sig på banen nu, og at vores samarbejdspartnere også vil bidrage til at få familierne ind af døren,” siger Louise Lau Justesen.

Hun og kollegaerne i Veterancentrets Familieenhed er også bevidste om, at børnefamilierne har været ekstra belastet under covid-19 i foråret. Her blev tre planlagte samtalegrupper udskudt til uge 33 på grund af forsamlingsforbuddet. Udover disse tre grupper, er der opstart i uge 37, 38 og 39 i henholdsvis Karup, Aalborg og Høvelte for yderligere tre samtalegrupper.

”Det er muligt, at vi skyder over mål, men lige nu vægter vi at være meget synlige og så godt som landsdækkende. Når samtalegrupperne er afsluttet, vil vi evaluere efterspørgslen med henblik på at justere indsatsen og kadencen i 2021,” siger Louise Lau Justesen.


Et frirum for børn og unge

Samtalegrupperne består af 6-8 børn eller unge, der mødes med Veterancentrets gruppeledere en aften om ugen i otte uger. Gruppelederne vil præsentere dem for lege og øvelser, der skal styrke dem og åbne op for vigtige tanker og refleksioner.

Gruppen skal være et fristed, hvor man kan dele sine tanker og bekymringer om hverdagen derhjemme. Du kan læse mere om samtalegrupperne her.