[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

af Sebastian Søby

Veterancentret har gennem det sidste år arbejdet på en evaluering af veteranindsatsen. Resultatet af evalueringen er nu offentliggjort på Forsvarsministeriets hjemmeside.

Evalueringen består af fem fokusområder; den beskæftigelsesrettet indsats for de mest udsatte veteraner, rehabilitering af de mest udsatte veteraner, pårørende og børn, herunder særligt børn af udsatte veteraner, forebyggelse af psykiske efterreaktioner samt anerkendelse. 

Over 230 aktører på veteranområdet har bidraget til at kortlægge og evaluere veteranindsatsen. Det resultat kan nu læses i de endelige rapporter.

Læs evalueringsrapporterne.