[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

I dag underskriver beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og fungerende chef for Forsvarets Veterancentret, kommandørkaptajn Jannik Taanum Andersen, en samarbejdsaftale. 

Den skal styrke indsatsen overfor de københavnske veteraner, der har behov for støtte, og anerkende den indsats, de har ydet i verdens konfliktområder.

”For mig er det mere end bare to underskrifter på et papir og en flot formuleret tekst. Samarbejdet med Veterancentret markerer en helt ny tilgang til byens veteraner. Det har været uværdigt, at vi ikke tidligere har kunnet hjælpe de mennesker ordentligt, der har sikret Danmarks bidrag til fred i verden. Nu samler vi vores kræfter for at få veteranerne videre i livet, bl.a. med at finde et godt arbejde, og det vil samarbejdsaftalen være et væsentligt bidrag til”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Med samarbejdsaftalen tilbyder Veterancentret et stærkt partnerskab, hvor Københavns Kommune kan trække på den viden, som Veterancentret har på veteranområdet.

”Jeg er både glad og stolt over, at vi i dag har skrevet under på en samarbejdsaftale, så vi sammen kan styrke indsatsen overfor de københavnske veteraner. Veteraner har gjort en særlig indsats og fortjener en særlig støtte og anerkendelse. Det er blandt andet det, vi gør i dag,” siger Jannik Taanum Andersen.

Københavns Kommune har sikret over 7 mio. kroner til veteranindsatsen over de næste fire år. 

De skal bl.a. bruges til en veterantovholder, der skal lede veteraner og samarbejdspartnere hurtigt mod den rette hjælp, koordinere sammenhængende forløb for veteraner på tværs af kommunens forvaltninger og få fulgt endnu tættere op på samarbejdet med virksomheder, der har en veteran i småjob, løntilskud eller praktik. 

Der er 3295 bosiddende veteraner i København.

Fakta om samarbejdsaftalen

  • Samarbejdsaftalen er en del af projektet "Fælles om veteraner", hvor landets kommuner og Veterancentret samarbejder om at støtte og anerkende veteraner og deres pårørende.
  • 3.6 procent af de danske veteraner har en PTSD diagnose. Omkring 1 ud af 10 Afghanistan-veteraner har symptomer på svær depression eller PTSD efter hjemkomst.