[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Ikke færre end 29 familier har henvendt sig til Veterancentrets Familieenhed, der blev indviet den 2. marts. En Familieenhed, der skal stå på to ben: Det ene ben skal støtte familien og børnene før, under og efter en udsendelse, det andet ben er en hurtigt og kvalificeret indsats for børn, familier og pårørende til de særligt udsatte veteraner

”Jeg er positivt overrasket over, at så mange allerede nu har søgt støtte ved Familieenheden. Vi er i gang med at hjælpe familierne, ligesom vi også er i gang med de familiesager, der allerede er i Veterancentret, i et tværfagligt samarbejde med vores øvrige kollegaer,” siger Stine Gran Hansen, der er leder af den nye familieenhed.

Det betyder, at Familieenheden – udover de 29 nye henvendelser – arbejder med over hundrede andre familierelaterede sager, som tovholdere eller samarbejdspartnere.

Ingen skal stå alene
Den nye Familieenhed skal arbejde fra de lokale Veterancentre rundt om i landet og består af otte medarbejdere. Familieenheden er sammensat af et tværfagligt og børnesagkyndigt team, sådan at medarbejderne har specialiseret viden om børn og kan vejlede, rådgive og støtte familier, børn og pårørende ud fra et konkret og individuelt behov.

”De følger, som en såret veteran kan bringe med hjem efter udsendelse, er der ingen, der kan forvente, at familien selv kommer ud af. Det kan kræve faglig ekspertise – en ekspertise som vi i Veterancentret nok har i forvejen – men som vi nu forstærker med vores specialiserede børnerådgivere,” siger Stine Gran Hansen.

Indgangen til Familieenheden er – som al anden indgang til Veterancentret – på døgntelefonen 72819700 eller mailadresse: VETC-KTP-FAMILIE@mil.dk, hvor Familieenhedens medarbejdere bestræber sig på at vende tilbage inden for 24 timer på arbejdsdag