[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Hvordan har de danske veteraner det? Det spørgsmål undersøger Veterancentrets forskere løbende. Der er allerede lavet undersøgelser af ISAF hold 7 og hold 10. Nu er det veteranerne fra ISAF hold 15, der bliver spurgt om, hvordan de har det her 6,5 år efter deres udsendelse.

”En forståelse af langtidsvirkningerne af militærudsendelse vil blive af stigende betydning fremover. ISAF hold 15 er en del af den første danske generation i nyere tid, hvor større grupper har været udsendt med Forsvaret og deltaget i kamphandlinger. Det er derfor af største vigtighed, at vi øger vores viden om forhold før, under og efter udsendelsen,” siger forskningschef Søren Bo Andersen fra Veterancentrets Videncenter.

Opfordring fra chef for ISAF hold 15
Der er stor forskel på udsendelsesforholdene såsom antallet af kamphandlinger eller taktiske delmål for de enkelte hold. Derfor er det vigtig, at der bliver indhentet viden og information fra forskellige hold. Chef for ISAF hold 15 opfordrer derfor også soldaterne fra holdet om at hjælpe forskerne og udfylde spørgeskemaet.

”Opgaverne i Afghanistan blev løst under meget forskellige vilkår, men netop af den årsag er det vigtigt, at så mange soldater som muligt svarer, for med en god besvarelsesprocent, så får vi et resultat, vi kan bruge aktivt. Når resultatet foreligger, kan vi reflektere over den måde, som ISAF 15 greb tingene an på og håndterede de udfordringer, vi stod overfor, og stille os selv spørgsmålet – næste gang vi skal ud i en operation i et miljø, der minder om det, ISAF 15 opererede i, hvad kan vi så gøre bedre?,” siger brigadegeneral Anders Mærkedahl.

Det tager 5-10 minutter at udfylde spørgeskemaet, og alle opfordres til at udfylde det.

”Uanset om du har oplevet vanskeligheder i forbindelse med din udsendelse eller ej, så er din deltagelse meget vigtig. Kun når størstedelen af et hold deltager i undersøgelsen, kan vi svare på, hvor mange der får problemer efter en udsendelse,” siger Søren Bo Andersen.

Besvarelserne er fortrolige og anonyme og skal udelukkende bruges til videnskabelige formål. Resultaterne bliver kun afrapporteret i anonymiseret form.