FN's flag

Veterancentrets Videncenter arbejder på et studie for FN om posttraumatisk stresslidelse for uniformeret personel inden for militæret og politiet. Foto: Colourbox

Af Mads Ullerup


Forskerne hos Veterancentrets Videncenter har travlt. På deres skrivebord ligger der en opgave, der i omfang overgår alt, hvad forskerne tidligere har beskæftiget sig med.

Det er flot, at vi i et lille land som Danmark kan være med til at løfte en vigtig opgave for et stort internationalt organ som FN,

siger Rikke Hostrup Haugbølle, der er forsker og projektleder på undersøgelsen.FN anerkender skader, men udbetaler ikke erstatning

FN havde frem til projektets begyndelse i 2020 modtaget 342 PTSD-relaterede erstatningssager fra veteraner fra medlemslandene, hvoraf de fleste skyldes udsendelse i 1990’erne til Balkan, Irak og Irak-Kuwait. Mens FN anerkender PTSD og har strukturer til behandling af erstatningssager, har FN ikke tilstrækkelige midler til at kunne udbetale alle erstatninger, da der ikke eksisterer en pulje, som sådanne udbetalinger kan tages fra. Generalforsamlingen har nu besluttet, at dette skal der findes en løsning på. Den danske rapport skal bidrage til dette arbejde, og påpege forhold omkring PTSD, som man i arbejdet med at finde en løsning skal være opmærksom på.

 

Læs også: Danmark hjælper FN med at udvikle en veteranpolitik Lille land, stor undersøgelse

Undersøgelsen, der lige nu gennemføres af forskerne i Veterancentrets Videncenter, skal blandt andet undersøge, om det er muligt at estimere hvor stor en andel af de tidligere udsendte til FN-missioner, der er i risiko for at udvikle PTSD på sigt.

Undersøgelsen skal derudover afdække, hvordan de enkelte medlemslande udreder for og behandler tidligere udsendte soldater og politifolk med PTSD. Herunder hvilke praksisser der findes i forhold til forebyggelse af PTSD i de enkelte medlemslande og for behandling af PTSD-erstatningssager. På alle måder en stor opgave for et lille land.

På trods af at Danmark er et lille land, så er vi langt fremme på veteranområdet og har mange års erfaring med forskning i PTSD. Det er spændende at løfte denne opgave for FN – og en vigtig opgave at være med til at skabe bedre forhold for udsendte, der rammes af PTSD,

forklarer Rikke Hostrup Haugbølle.


Et gigantisk puslespil

Arbejdsspørgsmålene i undersøgelsen er omfattende at svare på, og det ville være en stor opgave i sig selv, hvis de blot skulle besvares i en ren dansk kontekst. I øjeblikket arbejder forskerne derimod med en undersøgelse, der involverer data fra samtlige troppe- og politibidragsydere til FN, der omfatter 111 ud af FN’s i alt 193 medlemslande.


Det er med andre ord et puslespil af gigantiske dimensioner, forskerne er i gang med at lægge. Nogle af brikkerne til puslespillet findes i den litteratur, der allerede eksisterer på området, og derfor har Veterancentret haft et tæt samarbejde med tre forskningsbibliotekarer fra Forsvarsakademiet (FAK), der er vant til at fremsøge litteratur til forskere. Selve litteratursøgningen er nu afsluttet, og det giver forskerne en indikation om, hvilke områder hvor man forskningsmæssigt er godt med samt, hvor man finder de største huller.

Litteraturgennemgangen i vores studie er en kæmpestor opgave og også langt større, end vi havde forudset, før vi gik i gang. Inden for nogle af emnerne sidder vi med meget lidt litteratur, mens der inden for andre emner har været meget store mængder litteratur,

siger Rikke Hostrup Haugbølle.

 

Litteraturen indgår i en analyse af fire emneområder, og til analysearbejdet har Videncentret etableret et samarbejde med to forskere fra henholdsvis Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

 

Mens nogle af brikkerne til puslespillet er ved at falde på plads gennem den omfattende litteraturgennemgang og analysearbejdet, så skal andre brikker findes ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, der har involveret 111 medlemslande.

Udfordringen har især været, at de mange medlemslande er vidt forskellige – ikke mindst når det kommer til håndteringen af skadede veteraner. Mens nogle lande, som eksempelvis Danmark, har en politik på området, så finder vi også lande, der af mange forskellige årsager kun lige er ved at tage de første skridt til en sådan politik,

forklarer Rikke.

 

De store forskelle landene imellem har gjort arbejdet med at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse ekstra kompliceret.

Der er mange hensyn at tage, når man arbejder på tværs af alle verdens kulturer og praksisser,

siger Rikke.

 

Derfor har forskerne også brugt en del tid på at udforme et spørgeskema, der kunne bruges på tværs af de mange og meget forskellige medlemslande.Resultaterne skal forelægges Generalforsamlingen

Når alle brikkerne i det store forskningsprojekt er lagt, skal resultaterne videreformidles til projektkontoret i FN i New York, som skal udarbejde en rapport, der skal forelægges for FN’s medlemslande. Herefter vil det være op til FN’s Generalforsamling at beslutte, hvordan resultaterne skal bruges i forhold til fremtidig håndtering af både PTSD og erstatningskrav på grund af PTSD i FN.