En hånd skriver teksten "job" med et kridt på en tavle

Ny undersøgelse fra Veterancentret har undersøgt, hvordan psykiske efterreaktioner hos veteraner påvirker deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Foto: Colourbox

Af Kristina Schønnemann, Veterancentret

Har du oplevet en psykisk efterreaktion efter din første udsendelse, er der ikke umiddelbart forskel på, hvornår du vil være tilbage i et nyt arbejde, hvis man sammenligner dig med de af dine kollegaer, der ikke oplevede psykiske efterreaktioner efter jeres udsendelse. Det viser et nyt og overraskende studie fra Veterancentret.


Her har forsker Andreas Elrond Friis undersøgt gruppen af førstegangsudsendte veteraner i årene 2002-2012 og undersøgt deres tilknytning til arbejdsmarkedet 4,5 år efter endt udsendelse. Samtidig har han holdt dette op imod besvarelser på, om de udsendte oplever symptomer på PTSD eller depression seks måneder efter endt udsendelse eller ej.

 

Overraskende resultat

Undersøgelsens resultat overrasker også forskeren selv, der faktisk havde en tese om, at det forholdt sig lige modsat.

”Har man rapporteret om psykiske efterreaktioner med væsentlige symptomer på enten depression eller posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), ville det måske være forventeligt, at man efterfølgende ville have sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet, hvis man af den ene eller anden årsag var blevet ledig. Men vores undersøgelse viser faktisk, at der ikke er noget, der tyder på, at du har sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet end andre udsendte, der ikke oplevede psykiske efterreaktioner,”

siger forsker Andreas Elrond Friis.


Forskerne kan dog se, at der er omkring 10 procent flere, der vil opleve en periode med arbejdsløshed inden for de første fem år efter deres udsendelse, hvis de har rapporteret om psykiske efterreaktioner. Men deres chancer for at komme i job igen er altså ikke dårligere end andre udsendte uden symptomer.

Leder efter årsager

Når forskernes oprindelige tese bliver modbevist, går Andreas Elrond Friis og hans kollegaer kritisk deres studiet efter for at finde en eller flere årsager til, at deres undersøgelse faldt ud, som den gjorde. Der var i studiet allerede justeret efter finanskrisen og andre økonomiske udsving i den 17-årige periode, studiet dækker. Derimod finder Veterancentret tre andre, mulige faktorer, som på den ene eller anden måde kan have påvirket undersøgelsen, fortæller han.

Den første handler om undersøgelsens rådata, der stammer fra en spørgeskemaundersøgelse kaldet PRIM, som Forsvarets Veterancenter sender ud til alle veteraner seks måneder efter deres udsendelse.

”Vi har pæne svarprocenter blandt de udsendte, men der er noget, der indikerer, at dem, der ikke svarer, trods flere forsøg fra vores side, er veteraner, der er mere påvirkede af udsendelsen, end dem der har ressourcer til at svare. Der er derfor en risiko for, at en del af de mest udsatte ikke er en del af vores undersøgelse, fordi de ikke har besvaret dette spørgeskema,”

siger Andreas Elrond Friis.

Inkluderer ikke førtidspensionister og langtidssygemeldte

Den anden mulige årsag handler om, at studiet alene har undersøgt den gruppe, der har meldt sig ledige i en periode på fem år efter deres udsendelse. Det vil sige, at veteraner, der mister deres arbejde og eksempelvis bliver langtidssygemeldte, deltager i Forsvarets rehabiliteringsforløb eller får førtidspension ikke er en del af undersøgelsen.

Sidste og tredje mulige årsag handler om den støtte og de beskæftigelsesrettede initiativer, der allerede findes på veteranområdet. Det er et forhold, som chefen for Veterancentrets Videncenter, Søren Bo Andersen gerne uddyber. Han fremhæver, at Veterancentret tidligere har erfaret, at veteraner klarer sig rigtig godt på arbejdsmarkedet.

Mange beskæftigelsesrettede initiativer

”En af vores tidligere større undersøgelser viste, at veteraner både har en mindre risiko for at miste arbejde end baggrundsbefolkningen, ligesom veteraner også har en større chance for at komme i arbejde igen end andre danskere,”

siger Søren Bo Andersen og understreger, at det er vigtig viden at tage med ind i dette nye studie.

”Når en veteran scorer højt på symptomer for PTSD eller depression i det her spørgeskema, bliver han eller hun umiddelbart efter kontaktet og tilbudt støtte fra Veterancentret, som forhåbentlig bedrer den enkeltes situation. Dernæst skal vi lægge til, at der også findes rigtig mange andre initiativer på veteranområdet, som sigter på at hjælpe denne her gruppe godt videre i civile jobs. Måske det er effekten af de forskellige indsatser, der gør, at veteranerne, der rapporterer om psykiske efterreaktioner, ikke er dårligere stillet, når de bliver arbejdsløse end de øvrige veteraner,”

 

siger Søren Bo Andersen og fortsætter:

”Som jeg ser det, har vi her to studier der viser, at soldater generelt ser ud til at klare sig godt på arbejdsmarkedet, men vi vil i Veterancentret stadig holde øje med området og undersøge, om vi på andre måder kan identificere den udsatte gruppe, som vi formoder ikke er en del af denne undersøgelse, og især om vi kan blive klogere på den gruppe af veteraner, som ikke besvarer vores spørgeskema om psykiske efterreaktioner seks måneder efter udsendelse.”

 

Læs hele rapporten

Hele forskningsrapporten er udgivet på engelsk og kan læses her.