Trine Bramsen i Videnscenter om handicap

Der var glade miner, da forsvarsminister Trine Bramsen og formand for Videnscenter for handicap Jens Boe underskrev partnerskabsaftalen

Den nye partnerskabsaftale mellem Veterancentret og Videnscenter om handicap blev underskrevet af forsvarsminister Trine Bramsen i Handicaporganisationernes Hus den 26. november.


Med den nye aftale kan Videnscenter om handicap nu i samarbejde med Veterancentret hjælpe endnu flere PTSD-ramte veteraner i den svære overgang fra behandling til ny hverdag med anerkendt PTSD. Videnscenter om handicaps konsulenter har siden 2015 hjulpet veteraner på projektbasis støttet af Soldaterlegatet og midler fra Satspuljen. I samarbejde med Veterancentret bliver indsatsen nu landsdækkende.

Om den nye aftale siger forsvarsminister Trine Bramsen:

I 10 år har vi haft en veteranpolitik. Vi er nået langt og har i dag en veteranindsats, som i langt større grad understøtter vores udsendte før, under og efter en udsendelse. Men det er afgørende, at vi fortætter med at udvikle veteranindsatsen på baggrund af viden og udsendelsernes skiftende karakter. Det er dette nye tiltag et fint eksempel på.


Om indsatsen ”På vej mod en god hverdag”

"På vej mod en god hverdag" er en håndholdt indsats, hvor veteranen efter endt behandling får tilknyttet en såkaldt 360° konsulent fra Videnscenter om handicap. Den personlige konsulent er altid tilgængelig og kommer til veteranen med støtte efter behov. Det kan eksempelvis være, at veteranen har udfordringer med ensomhed, med spise- og soverytmer, med kontakten til familien eller med forsørgelse. Udfordringerne er forskellige, og derfor tilpasses alle forløb efter den enkelte veterans behov. Det betyder også, at der ikke er en tidsbegrænsning på samarbejdet.

 

Som en fast del af indsatsen arrangerer konsulenterne fælles samlinger, hvor veteraner med PTSD bliver tilbudt at mødes med ligesindede og lave aktiviteter i et meningsfuldt og forstående fællesskab. Indsatsen bygger overordnet på frivillighed og selvbestemmelse, så veteranen er styrende og kan altid sige til og fra i alle dele af forløbet. Læs mere her.

 

”Konsulenten var fysisk til stede og hjalp med det, der lige pressede. Der var hjælp at hente, ligegyldigt hvad det drejede sig om. Han talte mit sprog, ikke myndighedernes, så jeg blev hørt og forstået. Jeg blev hjulpet der, hvor det pressede mest, da det var allermest nødvendigt. Tingene blev løst på stedet, så det ikke skulle fylde i mig hele tiden og stå i vejen. Bunkerne af uoverskuelige udfordringer blev der ryddet ud i.”

- Søren, medvirkende veteran i indsatsen ”På vej mod en god hverdag”

 

”Vi er glade for partnerskabet, fordi det betyder, at projektet bliver løftet til at være en fast indsats. Det giver os mulighed for at fortsætte samarbejdet med de veteraner, der allerede er en del af projektet. Samtidig kan vi nå bredere ud, fordi tilbuddet bliver landsdækkende. Det er vigtigt, at der findes en civil og uafhængig indsats, hvor konsulenten altid er tilgængelig, og hvor vi ikke arbejder med en tidsbegrænsning.”

- Peter Due, 360° konsulent i indsatsen ”På vej mod en god hverdag”

 

”Vi er glade for, at Forsvarsministeriet vil finansiere "På vej mod en god hverdag" fremadrettet. For veteraner med behov for støtte betyder det meget, at der er hjælp til at omsætte erfaringer fra behandling til hverdag. Vi ser en stor styrke i, at vi som civilsamfundsaktør spiller sammen med de offentlige tilbud og dermed sikrer den vifte af mangfoldige tilbud, der er behov for. Vi glæder os til sammen med veteraner og samarbejdspartnere at udvikle indsatsen yderligere.

- Dorte Nørregaard, centerchef i Videnscenter om handicap