Veteran sidder overfor psykolog i Veterancentret på Svanemøllens Kaserne.

Tom Bo Jensen er en af de første, der skal gennemføre det nye behandlingstilbud for veteraner med kompleks-PTSD. Foto: Mads Ullerup

Af Mads Ullerup, Veterancentret

 

Søvnproblemer, lavt selvværd og problemer med de nære relationer. Det er nogle af de symptomer, veteraner med kompleks PTSD er ramt af, og som et nyt behandlingsprogram ved Veterancentret nu skal forsøge at afhjælpe.

 

51-årige Tom Bo Jensen er veteran med diagnosen kompleks PTSD. Han er en af de første til at gennemføre det nye behandlingsprogram.

 

”Mit håb er, at jeg kan finde nogenlunde tilbage til den, jeg engang var, før jeg blev udsendt, så jeg kan trives forholdsvis normalt i en hverdag og komme tilbage på arbejdsmarkedet,”

 

siger Tom Bo Jensen.

 

Det nye behandlingsprogram er udviklet af erfarne traumepsykologer og forskere i Veterancentret, og består af i alt fem behandlingsmoduler. Modulerne fokuserer på veteranernes problemer med følelsesregulering, problemer i nære relationer, et negativt selvbillede, PTSD-symptomer, samt søvnproblemer og traumerelaterede mareridt.

 

Tom er havnet på rette hylde

Tom Bo Jensen husker tydeligt, da psykolog Ulrik Thomsen fra Veterancentret præsenterede ham for det nye behandlingstilbud første gang. Det foregik foran en stor tavle, hvor Ulrik havde oplistet symptomerne på kompleks PTSD.

 

”Jeg sagde til Ulrik, at han kunne sætte mit navn ud for samtlige punkter på tavlen. Det var virkelig lige præcis de problemer, jeg havde gået rundt med i de sidste 10-12 år. Det var da utroligt, at han lige nøjagtigt kunne sætte en finger på, hvordan jeg gik og havde det,”

 

siger Tom og fortsætter:

 

”Det er de symptomer, jeg har gået rundt med i rigtig mange år uden at vide, hvad der var galt, og hvad jeg skulle gøre. Så da Ulrik forklarede, at det netop var de problemer, jeg har, tilbuddet er rettet mod, tænkte jeg, at jeg var havnet det rette sted,”

 

fortæller Tom Bo Jensen.

 

De fem moduler i behandlingsprogrammet er udviklet, så de matcher de symptomer, der udgør den nye diagnose kompleks PTSD. Diagnosen indføres først officielt i Danmark, når det internationale diagnosesystem opdateres i 2022, men allerede nu er Veterancentret i fuld gang med at afprøve og skræddersy den bedste behandling.
Det forklarer psykolog og medudvikler af behandlingsprogrammet, Ulrik Thomsen.

 

”Vi har længe haft evidensbaserede behandlingsprogrammer til PTSD. Men med den nye diagnose kompleks-PTSD er man blevet opmærksom på, at nogle personer oplever et mere komplekst symptombillede. Det er til disse klienter, vi har udviklet, og nu skal til at afprøve det nye, mere mange-facetterede behandlingstilbud”,

 

fortæller Ulrik Thomsen.

 

Veteran og psykolog i dialog på Veterancentret på Svanemøllens Kaserne.

Veterancentret forventer, at det nye behandlingsforsøg rettet mod veteraner med kompleks-PTSD vil køre frem til og med 2023. Foto: Mads Ullerup

Veteran og psykolog i dialog på Veterancentret på Svanemøllens Kaserne.

Det nye behandlingsprogram er udviklet af erfarne traumepsykologer og forskere ved Militærpsykologisk Afdeling og Veterancentrets Videncenter. Foto: Mads Ullerup

 

Stor international interesse for nyt behandlingsprogram

Da der her er tale om en helt ny diagnose og et helt nyt behandlingsprogram, vil Veterancentrets forskere samtidig udarbejde forskningsresultater, imens modulbehandlingen afprøves. Blandt andet fordi der internationalt er stor interesse for afprøvningen af det nye behandlingsprogram til veteraner med kompleks PTSD, fortæller psykolog og forsker ved Veterancentret Sofie Folke.

 

”Vi vil eksempelvis undersøge, om effekten af programmet er bedst, når klient og terapeut sammen beslutter rækkefølgen på moduler, i forhold til når rækkefølgen er bestemt på forhånd. Vi sammenligner effekten af de to forskellige versioner af programmet i et pilot randomiseret kontrolleret studie, også kaldet lodtrækningsforsøg”,

 

fortæller Sofie Folke.

 

Veteraner med kompleks PTSD, som ønsker at deltage i afprøvningen af det nye behandlingsprogram, vil ved lodtrækning enten modtage den fleksible, patientcentrerede version af programmet, eller den ikke-fleksible version, hvor rækkefølgen på moduler er bestemt på forhånd.

 

”På denne måde undersøger vi, ved brug af spørgeskemaer før, under og efter, effekten af programmet samt hvilken version, der ser ud til at give den bedste effekt, og som vi vil anbefale at tilbyde fremadrettet”,

 

fortæller Sofie Folke.


Afprøver program til og med 2023

Den første veteran med kompleks PTSD blev inkluderet i projektet i december 2020, der forventes at køre til og med 2023.

 

”Ved at gå i gang nu er vi derfor godt i gang med at afprøve det nye behandlingsprogram, når den nye diagnose kompleks-PTSD tages i brug i Danmark i 2022,”

 

fortæller Sofie Folke.

Veteran Tom Bo Jensen er spændt på at komme i gang med behandlingen, og han håber, den kan hjælpe ham i forhold til nogle af de udfordringer, han dagligt kæmper med. Foruden søvnløshed, mareridt og en nærmest konstant årvågenhed, har Tom svært ved at møde nye mennesker og regulere sine følelser.


”Jeg møder meget sjældent nye mennesker, og jeg har helt opgivet at forklare folk, at jeg er tidligere soldat, fordi jeg ikke orker at svare på de klassiske dumme spørgsmål om, hvorvidt jeg har slået nogen ihjel, og om det var det værd? Jeg ryger hurtigt op i det røde felt, fordi jeg føler, at folk ikke kan forstå det. Og hvis de ikke forstår det, så forstår de heller ikke mig, og det er jeg rigtig ked af, fordi jeg er stolt af, at jeg har været udsendt som soldat,”

 

fortæller Tom Bo Jensen.

 

Derfor håber Tom, at han med den nye behandling kan blive bedre til at kontrollere sine følelser, opbygge større selvværd og styrke sine evner til at indgå og pleje sine sociale relationer.

 

Vil du vide mere

For at få diagnosen kompleks PTSD skal man udover at have symptomerne på PTSD (som er kendetegnet ved traumerelaterede genoplevelser, undgåelse og forøget alarmberedskab) også have problemer med følelsesregulering, problemer i nære relationer og et negativt selvbillede.

Det modulopbyggede behandlingsprogram tilbydes på Ringsted Kaserne, Slagelse Kaserne, Svanemøllens Kaserne i København, Garderkasernen i Birkerød, Ryes Kaserne i Fredericia, og Aalborg Kaserne.

  • Veteraner skal have kompleks PTSD for at kunne blive henvist til programmet.

  • Et forløb består af op til 32 sessioners psykoterapi á cirka 60 minutters varighed.

  • Hvis veteranen inden de 32 sessioner udviser tilstrækkelig symptombedring, og ikke længere opfylder kriterierne for kompleks PTSD, afsluttes behandlingsforløbet tidligere.   

Forskningsprojektet er et såkaldt pilot randomiseret kontrolleret forsøg, der sammenligner to forskellige versioner af det modulopbyggede behandlingsprogram for at evaluere, om der ses en mereffekt, når klienter inddrages i beslutningen om rækkefølgen på behandlingsmoduler.

Studiet består af en række spørgeskemaer, hvor veteranen rapporterer symptomer på kompleks-PTSD, søvnproblemer, angst, depression, livskvalitet og psykosocial funktion før, under og efter behandlingsforløbet.

Resultaterne af forskningsprojektet vil løbende blive præsenteret i nyhedsbreve, på Veterancentrets hjemmeside og på nationale og internationale forskningskonferencer.