Veteranaktører deltager i børne- og familieforum 2021.

Veterancentret i Ringsted dannede rammen om det første børne- og familieforum på veteranområdet.

Familieindsatsen på veteranområdet skal styrkes. Sådan lød det blandt andet i den evaluering, Veterancentret foretog af den samlede veteranindsats sidste år. På den baggrund har Veterancentret nu oprettet et nyt børne- og familieforum, der skal skabe en bedre vidensdeling og et stærkere netværk blandt aktører, der arbejder med børn, pårørende og familier til veteraner.

 

Det nye forum var for første gang samlet hos Veterancentret i Ringsted onsdag den 27. oktober, hvor en lang række veteranaktører var repræsenteret. Forummet blev indledt af taler fra først den fungerende chef for Veterancentret Jannik Taanum Andersen og dernæst lederen af Veterancentrets Familieenhed, Anne-Mette Semlov. Budskabet fra dem begge var klart. Familieområdet er i den grad et vigtigt indsatsområde på veteranområdet, og der er brug for alle kræfter for at styrke indsatsen til gavn for endnu flere pårørende og veteranfamilier i fremtiden.

 

Der bliver i dag gjort et stort og vigtigt stykke arbejde i forhold til både pårørende og børn af veteraner. Der er dog forsat behov for at styrke indsatsen og vores samarbejde og vidensdeling på tværs. Det er afgørende, at aktørerne både i og uden for Forsvaret arbejder tæt sammen om indsatsen for børn og pårørende til veteraner,

fortæller leder af Veterancentrets Familieenhed Anne-Mette Semlov.

 

De mange aktører på børne- og familieområdet byder hver især ind med deres unikke spidskompetencer. En del af opgaven frem mod næste forum bliver derfor ifølge Anne-Mette Semlov at kortlægge indsatserne og dermed understøtte de enkelte aktørers muligheder for på bedste vis at supplere hinanden, så opgaven med at styrke børne- og familieindsatsen løftes i flok.

Det er ambitionen, at det nye forum skal samles en gang årligt.

 

Som et led i initiativet om at øge familieindsatsen på veteranområdet, er det desuden besluttet at opnormere Familieenheden i Veterancentret for at sikre en hurtigere og mere kvalificeret støtte til børn, familier og pårørende til udsendte soldater og skadede veteraner.