Veteran modtager sprøjte med Covid-19 vaccine i sin arm.

Nyt samarbejde skal styrke den sundhedsfaglige hjælp på gadeplan for de mest udsatte veteraner i hovedstadsområdet samt resten af Sjælland og øerne. Foto: Mads Ullerup

 

Af Mads Ullerup

 


Køen var kort, og det samme var ventetiden, da ti veteraner lagde arm til en covid-19 vaccination på Veteranhjem København den 8. december.Holdet bag indsprøjtningerne bestod af en læge samt en sygeplejerske fra SundhedsTeam København. SundhedsTeamet er i forvejen kendt i det københavnske gademiljø, hvor de hjælper borgere, som ønsker sundhedsfaglig hjælp, men som ikke selv formår at opsøge den. Det gælder eksempelvis hjemløse og andre udsatte grupper.    

Som et led i den politiske aftale fra 2020 om at styrke veteranindsatsen, skal SundhedsTeamet i Københavns Kommune udvides. Det betyder, at indsatsen med den opsøgende lægepraksis på gadeplan nu også skal omfatte udsatte veteraner i hovedstadsområdet samt resten af Sjælland og øerne.


Psykiatrikoordinator i Veterancentret, Christine Brylle glæder sig over den nye aftale:

Vi taler om en særlig udsat gruppe af veteraner, der ofte kan have svært ved selv at opsøge den hjælp, de har behov for. Med dette initiativ får vi mulighed for at tage hånd om helbredsproblemer, før de udvikler sig til kroniske tilstande, som kan være langt sværere og dyrere at behandle.

 

Covid-19 vaccine gøres klar

Covid-19 vaccine gøres klar til brug. Foto: Mads Ullerup

Covid-19 vaccine gøres klar

Ti veteraner på Veteranhjem København fik et stik i armen, da SundhedsTeam København kiggede forbi. Foto: Mads Ullerup


Aftalen om at styrke den sundhedsfaglige hjælp på gadeplan for de mest udsatte veteraner, omfatter langt mere end covid-19 vaccinationer. Den sundhedsfaglige gadeplansindsats skal være med til at sikre en helhedsorienteret indsats, der blandt andet inkluderer behandling af somatiske sygdomme som hjertekarsygdomme, sukkersyge og fejlernæring samt psykiske problemstillinger.

Den styrkede sundhedsfaglige indsats for udsatte veteraner i hovedstadsområdet er finasieret gennem finansloven, Socialforvaltningen i Københavns Kommune samt Soldaterlegatet.