Veteranfaglig leder Pia Hall

Pia Hall tager imod på KFUM’s soldaterrekreation i Høvelte. Her – og på KFUM’s fire andre soldaterrekreationer rundt om i landet – skal hun bringe ny social faglighed til organisationen.

Foto og tekst: Nicolas Egedorf

 

Pia Hall tager imod i KFUM’s SoldaterRekreation i Høvelte. Man mødes af jysk ro, overblik og virkelyst. Selv om hendes indtræden i rollen som veteranfaglig leder hos KFUM er helt ny, har hun hurtigt sat sig ind i tingene.

 

”Jeg er hurtig til at komme ind i en organisation, spotte hvad der er vigtigt og ikke mindst få udført opgaverne”, fortæller Pia.

 

Veteranfaglig leder er en nyoprettet stilling hos KFUM og den skal ses på baggrund af den store evaluering af veteranindsatsen, som førte til 15 nye initiativer på området. Et af disse var en styrkelse af det faglige koncept ved SoldaterRekreationerne. Konkret vil KFUM tilbyde flere individuelle støttesamtaler, arbejde mere målrettet med handleplaner og daglig struktur for veteranerne samt udbygge de sociale aktiviteter, herunder støtte veteranernes samvær med familien.  Rammerne bliver til i en partnerskabsaftale mellem Veterancentret og KFUM. Den indebærer blandt andet en styrket normering – udover Pia er tre veteranmedarbejdere blevet ansat – alle med en uddannelse og baggrund inden for socialt arbejde.

 

En kærlig faglig fast hånd

Der er en klar arbejdsdeling i KFUM’s arbejde med veteranerne fremover. De lokale soldaterhjemsledere har stadig personaleansvaret og Pia Hall bliver hende, der tilbyder faglig sparring. Og det har hun en solid baggrund for.

 

Pia Hall kommer oprindeligt fra hotelbranchen, hvor hun har en lederuddannelse. Herefter blev hun uddannet til ergoterapeut og tog også en kandidat i socialt arbejde. Hun har arbejdet i mere end ti år i den kommunale beskæftigelsesverden med stort set alle målgrupper, aller mest sygedagpengemodtagere. Og så har hun undervist sårbare grupper med eksempelvis angst, stress, depression og PTSD i beskæftigelsessystemet. Hun har også arbejdet meget med mennesker som faglig koordinator i kommunerne og her har hun tidligere mødt veteraner.

 

Det er således en solid social faglighed og metode, der fremover skal gå hånd i hånd med KFUM’s kristne værdier og næstekærlighed. Og Pia Hall har blikket for hver værdis styrke. Under sin uddannelse til ergoterapeut fik hun oven i et fuldtidsjob som underviser – og som alenemor til tre børn var der brug for at hente styrke et sted. Det skete blandt andet gennem bøn til Gud. Pias forhold til Kristendommen og Gud blev en væsentlig hjælp og styrke.

 

”Jeg kommer fra et kristent hjem og har altid været et kristent menneske. Og jo ældre jeg er blevet, jo mere er den kristne tro kommet til at betyde for mig”, fortæller Pia.

 

Privat bor Pia Hall i Aalborg, arbejder oftest ud fra KFUM’s Soldatermission i Fredericia og forsøger at besøge de andre SoldaterRekreationer i Aalborg, Holstebro, Varde, og Høvelte så ofte som muligt. 

 

”Jeg vil gerne nå rundt på alle SoldaterRekreationerne hver måned”, fortæller Pia.

 

Det handler også om, at vi arbejder hen imod en ensartethed i metoder og værktøjer for medarbejderne på alle fem SoldaterRekreationer lige meget hvor i landet, de ligger.

 

Så der bliver brugt mange timer på landevejene og der er lange dage. Men det gør ikke noget, når man brænder for sagen og for mennesker, som Pia gør. Hun kommer i sin funktion til at klæde soldaterhjemsledere og medarbejdere på med ny faglighed gennem undervisning og sparring.

 

”Det er en ny rejse, vi skal på”, forklarer Pia.

 

”Og det gør man jo kun via dialog og respekt og anerkendelse af hinanden. Jeg plejer at sige, at vi er hinandens forudsætninger. Vi gør det sammen,” konkluderer Pia, med et af sine yndlingsmottoer. Som både repræsenterer hendes tilgang til arbejdet med medarbejderne, til veteranernes udfordringer og som kan stå som en overskrift for det nye partnerskab mellem KFUM og Veterancentret.

 

Vi gør det sammen.