Seniorforsker Anni Brit Sternhagen Nielsen fremholder det nye fakta-ark, der skal hjælpe praktiserende læger, når de har veteraner med PTSD som klienter.

Efter to års arbejde kunne seniorforsker ved Veterancentrets Videncenter, Anni Brit Sternhagen Nielsen, vise det nye FAQta-ark om PTSD frem.

Et såkaldt FAQta-ark om PTSD skal hjælpe praktiserende læger, så de nemt og hurtigt kan indhente information om, hvad PTSD er, de diagnostiske kriterier, risikogrupper, hvad praktiserende læger bør/kan gøre, samt hvilke henvisningsmuligheder, der findes på området.

 

Det nye værktøj har været et par år undervejs, men i efteråret 2021 var det endelig på plads og blev efterfølgende udsendt til alle praktiserende læger via lægernes videnskabelige selskab Dansk Selskab for Almen Medicin. 

 

For at sikre, at FAQta-arkets viden kommer ud at leve hos de praktiserende læger, har det været præsenteret på de praktiserende lægers årsmøde og på en workshop under ”Lægedage”, der er en årlig konference for praktiserende læger.

 

FAQta-arket er blevet til i et samarbejde mellem Veterancentret, en praktiserende læge med forskningsbaggrund samt en overlæge fra indvandrermedicinsk klinik.

 

Du finder FAQta-arket på Dansk Selskab for Almen Medicins hjemmeside