Mand med skæg i profil. Han har mørkt, langt hår der sidder i en køkkenelastik. Han kigger årvågen ud af billedet, skulderne trukket højt op.

Veterancentret har oplevet, at krigen i Ukraine har givet symptomer og tilbagefald for en gruppe af veteraner med psykiske efterreaktioner. Modelfoto.

Af Kristina Schønnemann Jensen

 

Det var den 24. februar, at Rusland startede sin offensiv i Ukraine. Her to måneder efter krigens begyndelse har Veterancentret set, hvordan det satte en masse følgevirkningerne i gang hos tidligere udsendte og deres familier.

 

Den første uge kontaktede lige under 40 personer Veterancentret, fordi de oplevede, at krigen i Ukraine var kommet meget tæt ind under huden på dem. Herefter stagnerede antallet af nye henvendelser, og en måned efter krigens begyndelse har Veterancentret haft i alt knap 70 henvendelser, hvor rapporterne om krigen i Ukraine trigger tidligere udsendte, fortæller leder af Veterancentrets akutte døgntelefon, Jonna Nielsen.

 

”Veteranerne ringede typisk, fordi de oplevede en association tilbage fra deres egen udsendelse, og fælles for dem var især, at de følte en afmagt. Vi har også haft opkald fra pårørende til veteraner, der måske var færdigbehandlede, men som pludselig fik tilbagefald, og hvor veteranen blev sværere at være sammen med eller måske mindre tilgængelig og opholdt sig mere for sig selv,” siger Jonna Nielsen og roser alle, der har reageret på begyndende mistrivsel.

 

Det er rigtig vigtigt, at man rækker ud: Om det er til os i Veterancentret, en gruppe af ligesindede eller en helt tredje, man får talt med om det, så man ikke går rundt alene med den følelse af afmagt og frustration.

Jonna Nielsen, leder af Veterancentrets Døgntelefon

 

En tredjedel har haft behov for behandling

Rådgivningen på Døgntelefonen er normalt meget individuel. Og ligesom ved de øvrige henvendelser på Døgntelefonen har Veterancentrets socialrådgivere kunne tage luften ud af frustrationerne hos en stor del af de veteraner og pårørende, der ringede ind i forbindelse med krigen i Ukraine.

 

”Det er helt naturligt at reagere på en situation som den i Ukraine, men jeg vil også sige, at der er lang vej fra følelsen og behovet for at gøre noget og til, at man så også få mobiliseret sine kræfter,” siger Jonna Nielsen.

 

Omvendt vurderer hun, at Veterancentrets rådgivere i omkring en tredjedel af tilfældene har anbefalet, at veteranen søger psykologisk behandling, fordi den psykiske trivsel er faldet markant.

 

De veteraner, som har valgt at søge behandling ved Veterancentret, har alle fået tilbudt en første visiterende samtale hos en af centrets militærpsykologer med henblik på at finde en relevant behandlingsform.

 

Normalt at reagere på krig

Uroligheder og krig i udlandet kan godt påvirke tidligere udsendte, selvom de ikke står med fødderne plantet i en krigszone den dag i dag. Udover at Veterancentret som følge af krigen i Ukraine har oplevet en stigning i antallet af henvendelser på den akutte Døgntelefon, oplevede Veterancentret også henvendelser fra tidligere udsendte, der fandt det svært og meningsløst, da den internationale koalition forlod Afghanistan i sommeren 2021.

Døgntelefonen støtter veteraner og pårørende

Døgntelefonen 72819700 er for soldater, veteraner og pårørende, som akut har brug for en at tale med. Vores socialrådgivere kan støtte dig over telefonen eller afdække, hvilken hjælp du har brug for, og hvad næste skridt kan være.