Veteraner i Kastellet

Ved sidste års markering af NATO-dagen havde mange veteraner fundet vej til Kastellet. Foto: Monica Bell Sass.

På mandag den 4. april markeres NATO-dagen atter med deltagelse af inviterede repræsentanter for det officielle Danmark og NATO-partnerne samt selvfølgelig en række veteraner efter tilmelding.

 

Det overordnede formål med de parader, som Danmarks Veteraner gennemfører hvert år, er at ære veteraner og deres pårørende og vil aktuelt også kunne ses i lyset af den særlige sikkerhedsmæssige situation i Europa.

 

Paraden finder sted på Kastellet ved Monumentet for Danmarks Indsat siden 1948 og vil kunne overværes oppe fra voldene.

 

PROGRAM:
09:50-10:00 | Mønstring og gennemgang af paraden
10:00-10:15 | Indøvelse af faneeksercits
10:15-10:30 | Kranselægning ved De Blå Baretters Mindesten
10:30-10:55 | Ankomst af gæster og Musikkorps ved Monumentet
11:00-12:00 | Kranselægning og taler ved Monumentet
12:00-13:00 | Reception i Ndr. Magasin

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

 

73 år med NATO

I år er det 73 år siden, at NATO blev oprettet. NATO har siden 1949 udgjort hjørnestenen i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, siden Danmark var en af de 12 nationer der på bagkant af Anden Verdenskrig underskrev den nordatlantiske traktat 4. april 1949.

Praktisk info

Der er gratis adgang til Kastellet og til arrangementet. Deltagelse i ceremonien og receptionen er åben for alle veteraner, men kræver tilmelding.

Tilmelding er nødvendig. Kontakt Danmarks Veteraner eller tilmeld dig her.

Parkering er muligt ved deltagelse i arrangementet. Følg vagtens anvisninger.

Biler kan passere via Kongeporten.

Norgesporten er lukket for køretøjer.

Gående og cyklister kan passere via begge porte.

Kastellet i København
Kastellet 1
2100 København Ø