Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Mere end 60.000 veteraner har siden 1948 været udsendt og ydet en særlig indsats for Danmark. Langt de fleste veteraner vender styrket hjem fra en udsendelse og er en gevinst på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet.

 

Ca. 10 procent af veteranerne vender hjem med psykiske efterreaktioner. Heraf har nogle behov for omfangsrig støtte til at håndtere svære depressions- og/eller PTSD-symptomer. For nogle er løsningen en beskæftigelsesrettet indsats, som hjælper veteranen tilbage i arbejdsfællesskabet.

 

Nu indgår erhvervslivet, kommunerne, de faglige- og veteranorganisationer et partnerskab med Forsvarsministeriet, som skal etableres på vores fælles samfundsinteresse i at anerkende alle vores veteraner og støtte skadede veteraner i job.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Vi skylder alle vores veteraner en stor tak for en særlig indsats. De har stillet op og kæmpet for den tryghed, som er fundamentet for vores velfærdssamfund. Derfor skal vi også gøre en indsats for at støtte vores veteraner i job.”

 

I dag, fredag den 29. april 2022 afholdt forsvarsminister Morten Bødskov opstartsmøde om partnerskabet med deltagelse af Dansk Industri, Dansk Erhverv, Kommunernes Landsforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Danmarks Veteraner, InterForce og Veterancentret.

 

Parterne blev enige om rammerne for partnerskabet og blev enige om i det kommende år at have fokus på især:

  • at styrke den kommunale indsats ved flere samarbejdsaftaler mellem kommuner og Veterancentret og flere veterankoordinatorer i kommunerne,
  • nedbrydelse af bureaukratiske barrierer for adgang til beskæftigelse af veteraner,
  • nedbrydelse af fordomme om veteraner – blandt andet ved at styrke den lokale anerkendelse af veteraner i virksomheder og kommuner,
  • styrkelse af virksomheders CSR ad frivillighedens vej,
  • fællesskab om fremtidens udfordringer om begrænset arbejdskraft