Forstander hos Surfgaarden Anders Petersen giver håndtryk til chef for Veterancentret oberst Søren Andersen.

Forstander hos Surfgaarden Anders Petersen og chef for Veterancentret oberst Søren Andersen har underskrevet en ny aftale til gavn for de særligt udsatte veteraner. Foto: Mads Ullerup

Efter en udbudsrunde er det afgjort, at Surfgaarden med base i Stagstrup i Thy skal oprette og drive et nyt botilbud for særligt udsatte veteraner. Det nye botilbud, der skal stå klar i 2023, er et supplement til de mange gode tilbud, der i forvejen findes til udsatte veteraner.


Selvom evalueringen af veteranindsatsen viste, at vi har en solid veteranindsats, kan der stadig kan gøres mere – særligt for de mest udsatte veteraner og deres familier. Et specialiseret botilbud er netop et af de helt afgørende initiativer i den politiske aftale om en styrket veteranindsats, som forligspartierne indgik i november 2020. Det er derfor enormt glædeligt, at vi fra 2023 kan tilbyde et specialiseret botilbud for de særligt udsatte veteraner,


udtaler forsvarsminister Morten Bødskov.

Rusmiddelafhængighed, en ustabil hverdag, dårlig søvn og øget isolation er ofte store barrierer for udsatte veteraner, der risikerer at blive ind- og udskrevet af flere omgange af eksisterende støtte- og behandlingstilbud.

Botilbuddet på Surfgaarden kommer derfor blandt andet til at huse veteraner, der har haft mange mislykkede støtte- og behandlingsforsøg bag sig. Det er veteraner, der har oplevet mange nederlag, og som kan have særligt svært ved at have forhåbninger til, at der findes et egnet tilbud til dem.

Det nye sted tilbyder en målrettet støtte til veteraner, der udover svære psykiske reaktioner efter udsendelse samtidig har andre sociale udfordringer tæt inde på livet. Det gælder eksempelvis hjemløse veteraner, der har svære efterreaktioner efter udsendelse og et behandlingskrævende misbrug af rusmidler.

Chefen for Veterancentret oberst Søren Andersen glæder sig over, at veteranindsatsen nu styrkes overfor en særligt sårbar gruppe veteraner.


De eksisterende botilbud yder i forvejen en fantastisk indsats, og det skal de naturligvis fortsætte med. Med det nye tilbud samler og støtter vi de veteraner, der har nogle helt særlige behov, der kan være svære at rumme på de eksisterende botilbud. Vi har at gøre med en gruppe veteraner, der ofte tager meget opmærksomhed på botilbuddene, og hvor der let opstår konflikter med personalet og de andre beboere. Derfor vil det nye botilbud dække et behov, vi hidtil har manglet på veteranområdet,

fortæller Søren Andersen.

 

Lille gartneri på Surfgaarden vises frem for chef for Veterancentret Søren Andersen.

Surfgaarden har eget gartneri og udendørs køkkenhave, der fungerer som fristed for bostedets beboere og samtidig forsyner dem med årstidens grøntsager og kryderurter. Foto: Mads Ullerup

Lille gartneri på Surfgaarden vises frem for chef for Veterancentret Søren Andersen.

Chef for Veterancentret oberst Søren Andersen fik en rundtur på Surfgaarden. Her fremviser veteran og beboer på Surfgaarden Lars, hvordan en lille prærievogn er indrettet som sauna. Foto: Mads Ullerup


Hos Surfgaarden er forstander Anders Petersen stolt over, at de er blevet valgt til at huse det nye specialiserede botilbud.

Surfgaarden ser frem til at kunne hjælpe flere veteraner på sporet af et bedre liv. Det nye tilbud bliver placeret i Thy, der giver mulighed for ro og rekreative oplevelser i den smukke natur. Tilgangen og ånden i tilbuddet tager afsæt i den kultur, der i dag kendetegner Surfgaarden. Fællesskab bliver et centralt element i den enkelte veterans rehabiliteringsforløb,


fortæller Anders Petersen.  

 

Etableringen af botilbuddet for særligt udsatte veteraner blev politisk besluttet i 2020 på baggrund af en samlet evaluering af den danske veteranindsats.