Chef for Veterancentret oberst Søren Andersen og borgmester i Fredericia Kommune Steen Wrist, står bøjet over et bord, mens de underskriver en fælles samarbejdsaftale.

Chef for Veterancentret oberst Søren Andersen og borgmester i Freddericia Kommune Steen Wrist underskriver aftale, der skal styrke samarbejdet mellem parterne. Foto: Fredericia Kommune

Som garnisonsby har Forsvaret i mange årtier haft en særlig og stor betydning i Fredericia. Samarbejdet med garnisonen kan føres helt tilbage til år 1650, hvor byen blev grundlagt som fæstningsby. Derfor har der altid været et stort fokus på veteranerne i kommunen på grund af det tætte samarbejde mellem Fredericia Kommune, Føringsstøtteregimentet og Veterancentret. Nu bliver veteranindsatsen i Fredericia Kommune styrket yderligere via en samarbejdsaftale med Veterancentret.


"Det har været helt naturligt for os at styrke indsatsen yderligere på veteranområdet med en veterankoordinatorfunktion, en veteran- og pårørendepolitik og andre indsatser, som den samarbejdsaftale, vi har underskrevet i dag. Veteraner har ydet en særlig indsats for Danmark. De fortjener, at vi er der for dem, når de vender hjem. Samarbejdsaftalen, som vi har underskrevet i dag, skal sikre, at Veterancentret og Fredericia Kommune samarbejder og bruger hinandens kompetencer bedst muligt i målet om at anerkende og støtte veteraner", fortæller borgmester Steen Wrist.

Samarbejdsaftalen skal ses som et supplement til den indsats, som Fredericia Kommune og Veterancenteret allerede gør, som blandt andet at markere den nationale flagdag.

Fredericia yder i forvejen en vigtig indsats for kommunens mere end 600 veteraner. Aftalen i dag viser med al tydelighed, at kommunen tager veteranindsatsen alvorligt, og det bakker vi naturligvis op om med al den viden og støtte, vi kan tilbyde gennem Veterancentret. Vi ser frem til at fortsætte og udbygge vores gode samarbejde med Fredericia Kommune, siger chef for Veterancentret oberst Søren Andersen.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet tirsdag den 26. april og løber indtil en af parterne ønsker at opsige aftalen.