En kvinde står i front af en flok mennesker og laver en kropsøvelse, som de forsøger at kopiere. Hun står med  venstre arm i vejret og svager let i ryggen, mens hun kigger op mod sin hånd. Hun smiler stort og spreder god energi.

Fysioterapeut Ditte Hansen gav en smagsprøve på nogle af øvelserne i kropsterapi, der er blevet et permanent tilbud i Veterancentret efter seneste politiske aftale om en styrket veteranindsats. Foto: Nicolas Egedorf.

Af Kristina Schønnemann Jensen

 

Der var lidt af et leben, da Viden om veteraner 2022 blev afholdt i går efter to år uden den årlige, fysiske konference. De lidt over 200 deltagere havde tydeligvis glædet sig til at bruge en dag i hinandens selskab og skabe nye kontakter på kryds og tværs. Der blev også lyttet intenst til de mange oplæg, som konferencen bød på.

 

Årets tema hed En verden under forandring, netop fordi vi siden den verdensomspændende pandemi har oplevet en ny tilstand af foranderlighed og uforudsigelighed. Ruslandskrisen og de internationale styrkers tilbagetrækning fra Afghanistan blev nævnt flere gange af forskellige oplægsholdere som konkrete eksempler på, hvordan den internationale sikkerhedspolitiske virkelighed fra den ene dag til den næste har forandret sig markant.

 

Billedet er taget oppe fra og ned på en hall, hvor en masse mennesker enten står eller går rundt. Der er flere borde med plakater og transportable reklamesøjler langs siderne i hall'en, som tiltrækker de gåendes opmærksomhed, mens atter andre er faldet i snak med hinanden ude på midten af gulvet.

Over 200 deltagere var samlet i Ringsted til den fysiske konference, som også bød på muligheder for at networke og uddele materiale om de mange initiativer på veteranområdet. Foto: Nicolas Egedorf.

 

Et forandret missionsbillede

Forskydninger af magtbalancer giver samtidig et nyt missionsbillede. Det understreger vigtigheden i en robust veteranpolitik, der konstant er i udvikling, sagde forsvarsminister Morten Bødskov, da han åbnede Viden om veteraner 2022.

 

Kort tid efter konkretiserede kontorchef og militærhistoriker fra Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier, Niels Bo Poulsen, de tre forskellige typer af bidrag, som han forventer at se i fremtiden:  Først de afskrækkende bidrag i NATO-regi i vores nærområdet, eksempelvis Polen og de baltiske lande, som har til hensigt at imødekomme truslen om storkrig i Europa.

 

Dernæst regner han også med at se danske bidrag i en international magtkamp mellem Kina og USA, mere konkret kunne det være i regionen Indo-Pacific i Stillehavet. Sidst men ikke mindst de mere kendte stabiliserende indsatser, som Danmark også tidligere har bidraget til fx på Balkan eller i Sahel-regionen i Afrika.

 

Fire kvinder står i en slags korridor, hvor mennesker går forbi. De har et højt bord foran sig, som de står ved, og hvor der ligger nogle trykte materialer. Den ene kvinde gestikulerer med hænderne, mens hun taler, og de andre lytter til hende.Der var dedikeret tid til netværksdannelse, ligesom man kunne besøge nogle af de stande, hvor forskellige aktører talte om deres projekter eller som her om de undersøgelser af veteranområdet, som Veterancentrets forskere senest har publiceret. Foto: Nicolas Egedorf.

 

Mental sundhed bliver kun vigtigere

At de fremtidige missioner vil påvirke den forebyggende veteranindsats samt behovet for efterværn, var et af de underliggende temaer på konferencen, men også i civilsamfundet omkring os er der nye bølger undervejs. Det talte Marianne Levinsen fra Center for Fremtidsforskning blandt andet om. En af dem er, at danskerne generelt har en forventning om stigende velfærd og øget sundhed, herunder også mental sundhed og afstigmatisering af psykiske sygdomme.

 

Fremtidsforskerens bud var, at man fremover ikke skelner mellem fysisk og psykisk sygdom, og at de unge, der vokser op i dag, vil være langt mere åbne om psykisk mistrivsel.

 

Dét perspektiv glædede især de militærpsykologer, der udover at fortælle om initiativet militær mental træning også havde et oplæg om Psykiske efterreaktioner i dag. For selvom Veterancentret er kendt for sin behandling af posttraumatisk belastningsreaktion, lider en del af de soldater og veteraner, der i dag søger behandling, af forhøjet alarmberedskab, men uden at have egentlige traumer. Det er også en tendens, at flere søger behandling for udtalte søvnproblemer.

 

En kvindelig oplægsholder står foran et siddende publikum, mens hendes powerpoint præsentation med søjlediagrammer er vist på bagvæggen. Der er en tekst: Hvordan 1 dårlig nats søvn bliver til 100

I sessionen Psykiske efterreaktioner i dag fortalte psykolog Katrine Friis om, hvordan mange af de veteraner, der søger behandling i Veterancentret, lider af søvnproblemer, og hvilke råd hun og kollegaerne giver til soldater og veteraner i søvnunderskud. Foto: Nicolas Egedorf.

 

Vi tanker op i familien og de nære fællesskaber

En anden bølge, som fremtidsforsker Marianne Levinsen nævnte, er, at vi danskere i højere grad vender os indad mod os selv og vores allernærmeste, nemlig familien. Det fulgte sessionen I familie med Forsvaret op på, hvor en modig partner til en udsendt soldat lukkede deltagerne ind i den hverdag, hun står i som mor til tre, imens han er udsendt.

 

Derudover gav gender adviser Anne Christiane Castenschiold Bill fra Hærkommandoen sit bud på, hvordan man kan afstemme en karriere som udsendt i Forsvaret med familielivet i sessionen I familie med Forsvaret.

 

Sidst men ikke mindst var der også en debatpanel, som handlede om den nød, veteranindsatsen til stadighed, har svært ved at knække, nemlig anerkendelse af veteraner og deres pårørende. Debatten, der meget sigende havde fået overskriften Fortjent, forgyldt eller forstået? blev først indledt af can. mag. Tommy Krabbe, som gav en indflyvning i begrebet anerkendelse mellem mennesker.

 

Foran fire runde borde står en mandlig oplægsholder med mikrofon på og taler med to transportable tavler bag sig. Ved bordene sidder tilskuere og lytter, de fleste er i civilt tøj, mens en enkelt er iført uniform

Cand. mag. Tommi Krabbe gav i sessionen Fortjent, forgyldt eller forstået en indflyvning i begrebet anerkendelse mellem mennesker inden den senere paneldebat. Foto: Nicolas Egedorf.

 

En af hans hovedpointer var, at du ikke kan lykkes med at anerkende andre, hvis modtageren ikke selv anerkender dig. Også der er det gavnligt at være en del af det samme fællesskab. En anden af Tommy Krabbes budskaber er, at nysgerrighed er essentiel inden for anerkendelse. Er man ikke nysgerrig og åben over for andres valg og adfærd, kan et anerkendende initiativ godt blive aflæst helt anderledes af modtageren.

 

Debatten, der fulgte, var interessant med gode indlæg fra HR-chef i Netto Christian Dahl, veterankoordinator Stanley Schmücker fra Randers Kommune, oberstløjtnant Kim Willum Guldbech fra Udvikling og planlægningsstaben i Forsvarskommandoen, bestyrelsesmedlem Marie Siihm, fra Kvindelige Veteraner og to repræsentanter fra Pårørendegruppen ved Jægerkorpset.

En egentlig konklusion blev det måske ikke til, men med de mange forskellige bud på, hvad der føles anerkendende for nogle og ikke for andre gav debatten rigtig mange nuancer.

 

Viden om veteraner vender tilbage

Der var derfor rigtig mange store spørgsmål, som de mange deltagere på konferencen kunne tage med sig hjem og summe videre over. Dét opfordrede chef for Veterancentret, oberst Søren Andersen da også til, da han lukkede og slukkede dagen sidst på eftermiddagen.

 

Han opfordrede også til, at de mange deltagere på konferencen senere på året vil byde ind med idéer til, hvilke emner de gerne vil blive klogere på, når Viden om veteraner vender tilbage i 2023.

 

En skaldet mand i uniform står alene på en stor scene og taler med en blå baggrund, hvorpå der står Viden om veteraner.

Chef for Veterancentret, oberst Søren Andersen var dagens konferenciers. Viden om veteraner er arrangeret af Veterancentret som en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor aktører på veteranområdet kan mødes for at få ny viden og skabe nye samarbejdsrelationer. Foto: Nicolas Egedorf.

En skaldet mand i uniform står alene på en stor scene og taler med en blå baggrund, hvorpå der står Viden om veteraner.

Direktør for FPS Janni Torp Kjærgaard i snak med oberstløjtnant Thomas Fogh, chef for Personel- og Organisationssektionen ved Hærkommandoen. Thomas Fogh holdt oplæg om de strømninger inden for familieområdet, som har vist sig i udvikling af Forsvarets nye HR-strategi. Foto: Nicolas Egedorf.