Samtalegruppe for børn og unge i Høvelte, efterår 2021

I samtalegrupperne for børn og unge er der lagt lege og aktiviteter ind, som er målrettet børnenes alder. Det hjælper med til at opbygge tillid blandt børnene.

Samtalegrupperne er for børn, som har en forælder, der har været udsendt med Forsvaret og i den forbindelse har fysiske eller psykiske efterreaktioner, herunder PTSD.

 

Gruppen kan være en mulighed for dit barn, hvis du oplever, at dit barn f.eks.:

  • er bekymret for sin mor eller far
  • hjælper meget til og tager et stort ansvar for familien
  • føler sig skyldig i, at mor eller far har det dårligt

 

Det kan også være, at du oplever, dit barn er mere trist og ked af det, har flere vredesudbrud, er blevet mere stille og passiv eller taler meget om den forælder, der har en efterreaktion.

 

Hvad er en samtalegruppe?

 Børn kan hurtig føle sig alene med deres bekymringer og tanker. Det kan føles, som om ingen andre har det på samme måde eller oplever de samme svære ting i hverdagen.

 

I gruppen taler børnene om bekymringer og oplevelser med at have en forælder, der har været udsendt, og laver forskellige øvelser og lege. Grupperne ledes af specialiserede børne- og ungerådgivere fra Veterancentret.

 

Børnene får muligheden for at mødes med andre, som er i samme situation som dem.
Følelsen af at være alene kan blive mindre, og det kan gøre det nemmere at forstå ens egne tanker og bekymringer.

 

Mens børnene er sammen i gruppen, har forældrene mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden. Nogle gange vil der være arrangeret oplæg for forældrene om, hvordan de eksempelvis støtter deres børn og unge i hverdagen.

 

Gode erfaringer i børnefællesskabet

 

Man kunne nærmest se, at børnene voksede, når de sad og turde fortælle deres historie. Og bagefter sidder der tre andre børn og siger "sådan er det også hjemme hos mig."

 

Gruppeleder fra samtalegrupperne.

 

Flere grupper på vej


Veterancentret opretter løbende flere samtalegrupper for børn og unge forskellige steder i landet.
Der er indtil videre fastlagt datoer for samtalegrupper i Odense, Aalborg og Næstved.

 

Du kan se alle oprettede samtalegrupper nedenfor. Her kan du læse mere om, hvordan dit barn kommer i en samtalegruppe og finde kontaktoplysninger på den lokale gruppeleder.