Slesvigske Musikkorps har komponeret en medaljemarch, der sammen med Familienetværkets børnemedalje skal være med til at anerkende børn af veteraner. Foto: KIBM/SLFR

Slesvigske Musikkorps har komponeret en medaljemarch, der sammen med Familienetværkets børnemedalje skal være med til at anerkende børn af veteraner. Foto: KIBM/SLFR

Det kræver noget helt særligt at være udsendt som soldat for Danmark, men det kræver i ligeså høj grad noget særligt af dem, der bliver derhjemme. En udsendelse påvirker hele familien og ikke mindst børnene, der må undvære deres mor eller far i en længere periode.

 

Nu skal en børnemarch komponeret af Slesvigske Musikkorps være med til at styrke anerkendelsen af børn, der har en mor eller far, der har været udsendt. Det er helt normalt, at børn kan opleve usikkerhed, bekymring og afsavn, når de i en længere periode må undvære mor eller far, mens de er udsendt.

 

”Når vi sender vores soldater ud, påvirker det også hverdagen for deres familier herhjemme, ikke mindst børnenes hverdag. Derfor skal vi som samfund huske på også at værdsætte de pårørendes indsats, når vi anerkender vores veteraner. Den indsats er der allerede mange organisationer og frivillige, der løfter. Og jeg sætter stor pris på, at Slesvigske Musikkorps har komponeret en march, som netop anerkender børn af veteraner”,

siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Hos Forsvarets Veterancenter der har finansieret tilblivelsen af børnemedaljemarchen, glæder man sig på børnenes vegne.

 

”Vi må ikke underkende den betydning, en udsendelse kan have for et barn. Derfor er der al mulig grund til, at vi gør en ekstra indsats for at anerkende børn af veteraner. Ved at skrue op for anerkendelsen kan vi sammen bidrage til, at denne særlige gruppe børn føler sig både set, forstået og støttet,”

siger chef for Veterancentret oberst Kim Simonsen.

 

Tilblivelsen af børnemarchen er sket i samarbejde med Familienetværket, som i forvejen står bag børnemedaljen, der uddeles til børn af veteraner. Nu får børnene også deres egen march, der fremover kan afspilles, når der bliver overrakt børnemedaljer.

 

”Det er en stor glæde, at Slesvigske Musikkorps har komponeret børnenes helt egen march. Disse børn fortjener al den anerkendelse og respekt, der findes, og denne march er et rigtig fint bidrag til den samlede oplevelse af at modtage børnemedaljen. På den måde kommer arrangementet mere i børnehøjde, hvor børnene altid skal mødes”,

siger Vinni Højmark, der er formand for Familienetværket.

 

Slesvigske Musikkorps afholder præmiere på børnemarchen på Haderslev Kaserne i forbindelse med flagdagen den 5. september. Orkesterchef i Slesvigske Musikkorps Rasmus Frandsen har fulgt tilblivelsen af børnemarchen, og han håber, at børnene vil tage godt imod den.


”Vi har ved flere lejligheder talt om, at det var en lidt flad oplevelse at stå og spille ”gamle” marcher for børnene, når de fik deres børnemedaljer. Som soldat betyder det meget, at der afspilles en 150 år gammel march, når man modtager sin medalje, men for et barn er det en smule kedeligt. Børnene får nu en march, de kan forholde sig til, en march der vil gøre dem stolte,”

siger Rasmus Frandsen, der er orkesterchef ved Slesvigske Musikkorps.

 

Fakta om Børnemedaljemarchen

Marchen er komponeret af den rutinerede duo Kenneth Pultz Stenum og Lars Birkelund Olsen fra Slesvigske Musikkorps, der tilsammen har mere end 55 års erfaring i militærmusik.

 

Offentliggørelse af børnemedaljemarchen på Flagdagen

Børnemedaljemarchen bliver opført for første gang d. 5. september på Haderslev Kaserne i forbindelse med Slesvigske Fodregiments fejring af Flagdagen for Danmarks udsendte.

 

Program

Kl. 13.00: Paraden er antrådt i Ydre Kasernegård.

Kl. 13.02: Chef Slesvigske Fodregiment modtager paraden, samt byder gæster velkommen

Kl. 13.05: March til Gravene

Kl. 13.20: Ankomst Gravene - modtagelse og tale ved borgmester Mads Skau

Kl. 13.25: Tale ved oberst Lars Nygaard. (inkl. præsentation af marchen Børnemedaljen)

Kl. 13.30: Traktement på Gravene

Kl. 14.15: March til Haderslev Kaserne

Kl. 14.25: Afslutning/paraden formeres

Kl. 16.30: Flagdagsarrangement på KFUM Soldaterhjem

 

Musikalske referencer

Marchen starter med en flot fanfare, og undervejs er der både musikalske referencer til Star Wars, Tre små soldater samt Danmark mit fædreland af H.C. Andersen.