Grafik der viser Beredskabsstyrelsens test af sirenen den 3. maj kl. 12.00

Onsdag den 3. maj kl. 12.00 tester Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen deres varslingssirener. I år vil det også ske på din mobiltelefon via S!RENEN. Grafik: Beredskabsstyrelsen

Når større ulykker rammer, advarer myndighederne befolkningen om faren. En gang om året testes varslingskanalerne. Det sker den første onsdag i maj kl. 12.00.


Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester som vanligt de fysiske varslingssirener. I år vil du også modtage en testadvarsel via S!RENEN på din mobiltelefon. Du skal ikke downloade en app eller tilmelde dig. Du skal bare have en nyere mobiltelefon med opdateret styresystem.


Det er vigtigt, at S!RENEN bliver testet, så Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen har vished om, at den virker, hvis der en dag skulle blive behov for at varsle dig i en reel faresituation. Omvendt er det vores erfaring at veteraner, der er plaget af en psykisk efterreaktion, kan have det særligt svært med høje og pludselige lyde.
Derfor har vi samlet et par gode råd til dig, der er veteran med PTSD.


Råd til dig, der er ramt af PTSD

 

  1. Forbered dig mentalt
    Det er især de pludselige og uventede høje lyde fra sirenen på din telefon, der kan være ubehagelige, når du har PTSD. Derfor kan det være en fordel, hvis du har mulighed for at forberede dig mentalt på, at det kun er i en begrænset periode, sirenen kommer til at lyde. Testen af S!IRENEN på din mobiltelefon sker onsdag den 3. maj kl. 12.00 – og den varer ca. 10 sekunder.

  2. Sluk for din telefon i yderste konsekvens
    Hvis du ved med dig selv, at du bliver voldsomt påvirket, når S!RENEN lyder, bør du overveje helt at slukke for din telefon mellem kl. 11.45-12.15 den 3. maj. Er din mobiltelefon på lydløs, ’forstyr ikke’ eller ’flight mode’, kan den stadig risikere at sende et varsel. Telefonen skal være helt slukket for ikke at få testadvarslen.

Kontakt Veterancentret for støtte
Har du brug for hjælp, råd eller vejledning, skal du også være meget velkommen til at kontakte Veterancentrets døgntelefon på 7281 9700.